Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Luni, 15 iulie 2024
Organe de lucru

 Organele de lucru şi atribuţiile lor principale:

Biroul executiv este un organ permanent care asigură conducerea Comisiei în perioada dintre şedinţe. Din Biroul executiv fac parte:

1) preşedintele Comisiei;

2) vicepreşedintele Comisiei;

3) secretarul Comisiei;

4) directorul general al Biroului Naţional de Statistică;

5) reprezentantul Fondului Organizației Națiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova;

6) șeful Centrului de Cercetări Demografice, Institutul Naţional de Cercetări Economice.

Biroul executiv are următoarele atribuţii:

a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de activitate ale Comisiei;
b) examinează în prealabil chestiunile propuse de consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru spre examinare la şedinţele Comisiei;
c) convoacă şedinţele Comisiei la propunerea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a unei treimi din membrii Comisiei, precum şi exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament.

Preşedintele Comisiei  (Prim-Ministru):

1) conduce activitatea Comisiei, convoacă şi prezidează şedinţele acesteia;

2) invită la lucrările Comisiei, după caz, conducători şi specialişti din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii, precum şi experţi independenţi;

3) reprezintă Comisia în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţelor sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei.

Vicepreşedintele Comisiei (Ministrul sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale):

1) coordonează activitatea consiliilor de specialitate şi/sau a grupurilor de lucru;

2) în absenţa preşedintelui Comisiei, prezidează şedinţele acesteia în baza deciziei preşedintelui;

3) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;

4) certifică procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru;

5) exercită alte atribuţii, în limitele competenţelor sale.

Secretariatul. Secretariatul Comisiei asigură funcţionarea Comisiei şi exercită următoarele atribuţii:

1) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei, ale consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru;

2) organizează şedinţele Comisiei, ale consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru, asigură schimbul de informaţii dintre acestea, precum şi oricare alte activităţi specifice;

3) execută dispoziţiile preşedintelui Comisiei;

4) întreţine relaţiile Comisiei şi ale organelor de lucru ale acesteia cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, patronatele şi sindicatele, precum și cu alte instituţii;

5) asigură relaţiile cu şi dintre membrii Comisiei, precum şi întreţine relaţiile acestora cu organele de lucru şi membrii biroului executiv al Comisiei;

6) elaborează note analitice cu privire la activitatea Comisiei;

7) asigură reflectarea activităţii Comisiei în mass-media;

8) informează Comisia despre executarea deciziilor anterioare ale acesteia.

 Activitatea secretariatului Comisiei este dirijată de către vicepreşedintele acesteia.

Consiliile de specialitate (permanente sau temporare) şi/sau grupurile de lucru pot fi create în vederea exercitării atribuţiilor Comisiei.  Componenţa Consiliilor se formează din membrii Comisiei, iar a grupurilor de lucru – din persoane desemnate la propunerea membrilor CNPD.

Consiliile, grupurile de lucru se întrunesc în şedinţe ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui Comisiei sau a Biroului executiv.

Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167973
Total ieri: 296
Total azi: 118
Online: 1