Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 17 noiembrie 2023
Publicaţii
Buletinul informativ "Populaţie&Dezvoltare"
Data publicării: Joi, 28 martie 2013

CNPD, cu sprijinul Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova (UNFPA), editează buletinul trimestrial de informare şi analiză „Populaţie&Dezvoltare". Buletinul oferă informaţii utile şi complexe despre populaţie, fiind un instrument nu doar de sensibilizare, dar şi de educare în domeniul demografic, atît pentru specialişti de profil, politicieni, profesori, studenţi, jurnalişti, cît şi pentru toţi cei preocupaţi de evoluţia populaţiei. Prin intermediul buletinului se urmăreşte informarea şi sensibilizarea publicului larg privind interdependenţele între starea populaţiei şi posibilităţile de dezvoltare a societăţii pe diferite perspective.

 

Numărul 1 (13) din anul 2013 al Buletinului "Populație&Dezvoltare" conține informații despre angajamentul Republicii Moldova privind implementarea Programului de Acțiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, desfăşurată în perioada 5-13 septembrie 1994;  recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 și rezultatele recensămîntului şcolar în Republica Moldova realizat în perioada mai-octombrie 2012; particularităţile socio-demografice ale populaţiei rurale și creșterea numărului de naşteri în rîndul adolescentelor.
De asemenea, pe paginile buletinului veți găsi informații utile despre sistemul de pensii și noul proiect implementat de HelpAge Moldova care va aborda abuzul asupra vîrstnicilor.
Tinerii vor fi interesați în special de Forul Global al Tinerilor din Bălți, în cadrul căruia au fost discutate subiecte controversate ce țin de drepturile tinerilor.
În numărul curent, migranții moldoveni pot accesa informații utile privind programul Birthright (drept dobîndit prin naștere) în Republica Moldova, oferit copiilor din diasporă,  iar cei aflați la muncă în Italia sau reîntorși în țară, pot afla cum să beneficieze de servicii gratuite de asistență socială.

Numărul 4 (12)-2012 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” conține descrierea activității Comisei naționale pentru populație și dezvoltare în trimestrul trei al anului 2012 și alte subiecte actuale printr-o serie de articole analitice privind legătura dintre politicile demografice și dezvoltarea locală, cauzele care au condus la ”deșertizarea demografică” a țării, cum se manifestă criza demografică în societatea contemporană, precum și practici pozitive ale societății civile în domeniu.
De asemenea, cititorii au posibilitatea să cunoască o tînără familie: Ion și Mariana Foltea, pentru care cei 6 copii ”sînt florile vieții, care întotdeauna bucură ochiul și alină sufletul”. Surprinde modul pozitiv de abordare a provocărilor cu care se confruntă familia lor numeroasă, soții avînd convingerea că ”...nu este greu să crești și să educi mulți copii, greu era în timpul războiului și foametei. Acum este o plăcere să crești copii, găsești de toate, chiar dacă costă scump.”
Specialiștii în domeniu subliniază că planificarea dezvoltării economice în raport cu creşterea demografică creează numeroase provocări, inclusiv la nivel teritorial, iar schimbările demografice pot deveni factori de risc pentru implementarea politicilor de dezvoltare locală. Astfel, evoluția (creșterea sau descreșterea) populaţiei este unul din indicatorii care relevă situaţia curentă şi perspectiva economică a unei localităţi. Dacă dinamica populaţiei înregistrează o creştere şi evoluţia economică a localităţii este pozitivă, atunci aici se menţine şi se atrage populaţie, pe cînd unde acestea au tendinţe negative, capitalul uman se pierde, ceea ce conduce inevitabil la stagnare. Doar integrînd evoluţia fenomenelor demografice împreună cu alte preocupări privind creşterea competitivităţii, dezvoltarea durabilă, mediul ambiant, consumul, producţia, protecţia socială ş.a. într-o politică coerentă, se poate miza pe dezvoltare socio-economică teritorială sau locală, în care contextul demografic, sau comportamentul uman, este factorul-cheie pentru a înţelege şi a anticipa schimbările.
În numărul curent o atenție deosebită este dedicată fenomenului migrației, buletinul fiind prilejuit Zilei internaționale a emigranților (18 decembrie). Astfel, este prezentat rezultatul activităților de elaborare a primei ediții a Raportului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova, care oferă informații complete, actuale și ample cu privire la tendințele curente în domeniul migrației. Munca asupra acestui raport a continuat pe parcursul a doi ani și este parte componentă a exercițiului complex susținut de Organizația Internațională pentru Migrație. De asemenea, persoanele interesate vor afla despre campania de informare și sensibilizare a cetățenilor moldoveni care muncesc în Italia ”Nimeni nu e singur pe pămînt” desfășurată în 9 orașe italiene cu cea mai mare concentrare a migranților din țara noastră.
Pe de altă parte, buletinul conține principalele concluzii ale Studiului naţional privind copiii aflaţi în dificultate şi ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare, efectuat în scopul argumentării politicilor şi strategiilor care trebuie să prevină, dar şi să înlăture efectele negative ale copiilor abandonaţi, prezentate în cadrul lansării oficiale din luna noiembrie curent. Potrivit rezultatelor studiului, au fost identificați circa 63 mii de copii în dificultate și 105 mii cu unul sau ambii părinți plecați peste hotare. Datele denotă că ponderea copiilor cu ambii părinți plecați este 20,5%, cu mama plecată - 28,5%, cu tatăl plecat fiind o jumătate din copii - 51%. Nu mai puțin important este că autorii studiului au formulat un șir de recomandări pentru toți actorii implicați pentru asigurarea respectării drepturilor tuturor copiilor, indiferent dacă ei se bucură sau nu de prezența părinților.

Numărul 3 (11)-2012 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” este dedicat diferitelor aspecte ce țin pe fenomenul îmbătrînirii demografice în Republica Moldova, printre care: dimensiunile inactivității economice a femeilor și persoanele în vîrstă pe piața muncii; îmbătrînirea demografică și consolidarea societății; vîrstnicii și serviciile sociale, exemple de marcare a Anului îmbătrînirii active și al solidarității între generații, demne de urmat.
De asemenea, pe paginile buletinului veți găsi informații utile despre Ziua Internațională a Vîrstnicilor și campania ”Vîrsta Cere Acțiuni”, situația vîrstnicilor în Republica Moldova în anul 2011, precum și despre instruirea funcționarilor publici și reprezentanților mediuluiui academic în elaborarea și monitorizarea politicilor în domeniul îmbătrînirii, precum și gestionarea eficientă a problemelor de îmbătrînire demografică. Cursul de instruire, de
sfășurat recent la Chișinău, a avut loc în cadrul Acordului de colaborare semnat de Guvernul Republicii Moldova, UNFPA - Fondul ONU pentru Populaţie şi Institutul Internaţional ONU pentru Îmbătrînire, Malta (INIA).
Nu în ultimul rînd, este reflectată activitatea Conferinței ministeriale internaționale privind îmbătrînirea activă de la Viena (19-20 septembrie), care a evaluat succesele și provocările aplicării în statele membre UNECE a Planului internațional de acțiuni de la Madrid privind îmbătrînirea. La încheierea lucrărilor a fost adoptată Declarația ministerială, în care se reafirmă angajamentele asumate de a construi o societate pentru toate vîrstele, precum și prioritățile pentru următoarea perioadă de evaluare de 5 ani (2013-2017).

Numărul 2 (10)-2012 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” încorporează o serie de articole analitice care iau în dezbatere subiecte de mare importanță, printre care: tendințele evoluției demografice și impactul lor asupra pieței muncii din Republica Moldova, dezvoltarea democrației participative prin munca în folosul comunității și practica altor state în acest domeniu.
Buletinul conține un amplu reportaj de la ședința extinsă a asistenților sociali, care a avut loc în incinta Palatului Național ”Nicolae Sulac” pe data de 24 mai curent. La evenimentul respectiv a participat Prim-ministrul Vladimir Filat, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședintele Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare Valentina Buliga, vicepreședinți de raioane, șefi ai direcțiilor/secțiilor raionale de asistență socială și cei circa 1200 de asistenți comunitari. În contextul problemelor discutate, se înscrie și abordarea în buletin a subiectului ce ține de importanța și necesitatea implicării benificarilor de prestații sociale în activitățile organizate la nivel local pentru dezvoltarea comunităților.
În condiţiile amplificării mobilităţii forţei de muncă între state şi a fenomenului emigrării populaţiei în vîrstă aptă de muncă, coordonarea sistemelor de securitate socială a devenit o componentă importantă a politicii sociale promovate de stat. Astfel, procesele migraţioniste au condus la necesitatea încheierii acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale cu principalele state de destinaţie a lucrătorilor migranţi. În numărul curent este descris mecanismul acordului încheiat cu Bulgaria și pașii care trebuie întreprinși de cetățenii Republicii Moldova pentru a beneficia de pensii și alte prestații sociale.
De asemenea, cititorii vor afla despre istoricul sărbătoririi Zilei mondiale a populației la 11 iulie și în ce țară este mai bine să fii mamă, fiind efectuată analiza Republicii Moldova în comparație cu cele 165 țări din raportul ”Situația mamelor în lume” elaborat de către organizația internațională Save the Children.
Nu în ultimul rînd, propunem în calitate de exemplu de bune practici experiența organizației ”Concordia”
, care activează în țara noastră din anul 2004, cu sloganul ”Cine salvează o viață, salvează întreaga lume”.

Numărul 1 (9)-2012 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” prezintă cele mai recente realizări în domeniul demografic: prognoza recalculată a populației Republicii Moldova pînă în anul 2050, elaborată de savanții Academiei de Științe, și rezultatele ”Studiului privind îmbătrînirea în Republica Moldova” realizat în anul 2011 cu suportul Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, Fondului ONU pentru Populație și Băncii Mondiale.
Astfel, în perioada de calcul, numărul populaţiei Republicii Moldova va fi în scădere continuă, chiar dacă rata fertilităţii va fi în creştere. Conform scenariului I, efectivul populaţiei ţării poate să se micşoreze cu circa 900 mii de locuitori, constituind la sfîrşitul perioadei de proiecţie 2644,6 mii de locuitori (scenariul II – 2996,6 mii, scenariul III – 3383,8 mii). Scăderea esenţială a numărului populaţiei se va înregistra, în special, după anul 2025.
Prognoza demografică demonstrează reducerea semnificativă a efectivului populaţiei în vîrstă aptă de muncă, conform scenariului I. Doar prin creşterea speranţei de viaţă şi a natalităţii se poate micşora dimensiunile reducerii acestui contingent (scenariile II şi III).
În vîrsta de pensionare vor intra generaţiile numeroase, ceea ce va determina creşterea continuă a acestui contingent de populaţie. O creştere semnificativă se va înregistra în următorii trei anii (cu circa 40 mii persoane), rata anuală de creştere constituind 2-2,6%. După anul 2025 creşterea efectivului de pensionari se va stopa, din cauza că această vîrstă vor atinge generaţiile mai puţin numeroase născute Cititorii vor afla cum va fi marcat în Republica Moldova Anul european al îmbătrînirii active și al solidarității între generații, ce reprezintă reformele în sistemul educațional și care este rolul autorităților publice locale în acest proces, avem sau nu rezerve pentru a crește natalitatea, în ce familii se nasc copii în Republica Moldova, care sînt ultimele apariții editoriale în domeniu și multe alte informații de referință.
Buletinul oferă, de asemenea, informații ample despre 
activitatea Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare în anul 2011 și prioritățile pentru anul 2012.în anii 1965-1975, iar după anul 2035 tendinţa de creştere se va restabili.

Numărul 8-2011 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare face o incursiune în Programul național strategic în domeniul securității demografice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011, scopul de bază al căruia constă în stabilirea anumitor priorităţi în soluţionarea problemelor ce privesc populaţia şi dezvoltarea, mobilizarea eforturilor tuturor factorilor de răspundere şi ale comunităţii în vederea redresării stării demografice nefavorabile, adaptarea la structura populaţiei în proces de îmbătrînire şi prevederea consecinţelor socio-economice ale acestor schimbări. Totodată, o atenție deosebită este dedicată fenomenului migrației forţei de muncă din Republica Moldova şi implicaţiilor asupra sistemului de asigurări sociale pe termen mediu şi lung, deoarece o mare parte din emigranţii moldoveni nu-şi asigură pensia nici în ţara gazdă, nici în acasă.
Cititorii vor afla în numărul curent despre sistemul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, de ce consumul de alcool este un pericol și care sînt consecințele asupra populației, cum au evoluat persoanele longevive în Republica Moldova și care sînt factorii care condiționează longevitatea, de ce a devenit necesară pregătireaa consilierilor pentru probleme de familie și de ce anul 2012 a fost numit ”An european al îmbătrînirii active”.
Buletinul oferă, de asemenea, informații ample despre ședințele Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare în lunile octombrie-decembrie 2011.

Numărul 7-2011 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” este prilejuit de Ziua Internaţională a Persoanelor Vîrstnice care se serbează anual la 1 octombrie. Vicepreședintele CNPD, dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, a adresat cu această ocazie un mesaj de felicitare tuturor persoanelor vîrstnice, și nu numai. Totodată, în numărul curent o atenție deosebită este dedicată descrierii ample a politicilor de asistență  socială pentru persoanele vîrstnice. Prezintă interes exemplele de bune practici în organizarea de către unele direcții raionale de profil a serviciilor pentru îngrijire de tip familial a persoanelor adulte și de îngrijirea lor la domiciliu.
Soluționarea problemelor persoanelor în etate  este imposibilă fără participarea nemijlocită a lor în acest proces, iar
activitatea în domeniul voluntariatului a organizației internaționale HelpAge în Republica Moldova reprezintă un model demn de urmat. Mărturiile vîrstnicilor rămași  acasă fără sprijinul copiilor care au plecat peste hotare sînt mai mult decît sentimentale. Migraţia copiilor condiţionează trăirea de către vîrstnici a unei game diverse de emoţii, sentimente şi stări afective axate pe situaţia singurătăţii şi neajutorării.
Nu în ultimul rînd, cititorii au posibilitatea să afle despre tendințele  globale de creștere a numărului populației, contrar tendințelor în țara noastră, precum și cînd
şi unde se va naşte locuitorul cu numărul 7 miliarde al Terrei.

Numărul 6-2011 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” conține o serie de articole analitice care iau în dezbatere subiecte de mare importanță, cum ar fi: familia, copilul, educația, emigrarea. De asemenea, pe paginile buletinului este prezentată situația demografică pentru anul 2010, comparativ cu anul precedent.
Nu în ultimul rînd, cititorii au posibilitatea să afle de ce sărbătorim Ziua Copilului și se organizează deja de 3 ani consecutiv Festivalul Familia, prin care se atrage atenția opiniei publice asupra problemelor familiilor și se îndeamnă cetățenii să respecte și să promoveze valorile fundamentale ale familiei ca entitate socială.
De ce familiile nu-și doresc nașterea celui de-al doilea copil, cum pot fi conciliate rolurilor parentale şi profesionale cu ajutorul serviciilor de educaţie extrafamilială, de ce familia rămîne pentru omenire un patrimoniu preţios, la care nu se poate renunţa, care sînt principalele motive ale emigrării tinerilor din Republica Moldova, cum pot fi protejați copiii și vîrstnicii rămași fără îngrijirea celor apropiați ca urmare a emigrării – la acestea și multe alte întrebări găsiți opiniile experților pe paginile buletinului.

Numărul 5-2011 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare”, însoțit de mesajul de salut al viceprim-ministrului Ion Moldovanu, preşedintele Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, conţine informaţii ample despre activitatea Comisiei desfășurată în anul 2010, precum şi argumentarea acţiunilor incluse în Planul de activitate pentru anul 2011.
Persoanele interesate de politicile în domeniul demografic vor avea posibilitatea să afle din prima sursă care sînt obiectivele prioritare de dezvoltare a politicilor familiale pentru Republica Moldova pe o perspectivă durabilă. Elaborarea politicii familiale este determinată de necesitatea completării proiectului Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice cu un compartiment dedicat politicilor familiale, precum și de schimbările socio-economice care au loc în societate şi anticiparea provocărilor care pot apărea în viitor. ”Familia este instituția de bază a societății și, ca atare, aceasta trebuie să constituie o prioritate în dezvoltarea politicilor și programelor naționale”, afirmă autorul. Politica familială abordează problemele cu care familiile se confruntă în societate, are drept scop sporirea bunăstării familiei şi poate fi definită ca un ansamblu de activităţi guvernamentale ce sînt elaborate special pentru a sprijini familiile, spori nivelul de trai al membrilor ei şi consolida relaţiile familiale.
Alte subiecte concrete analizate în Buletin vizează tipurile de indemnizaţii de care beneficiază familiile cu copii şi mecanismele de protecţie socială a lucrătorilor migranţi-originari din Moldova. "Necesitatea încheierii acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale cu principalele state de destinaţie a lucrătorilor migranţi este dictată de amploarea proceselor migraţioniste", se argumentează în unul din articolele inserate în ediţie. De ce este necesară reformarea sistemului de pensionare, cîți ani ar trăi un pensionar în Republica Moldova pensionat în anul 2010, în ce condiții femeile însărcinate pot beneficia de ajutor social, în cazul în care corespund criteriilor de selectare, de ce educația incluzivă este atît de importantă în procesul de integrare socială a copiilor cu disabilități în țara noastră? Răspunsurile la aceste întrebări le aflați în paginile ediției curente a Buletinului.

Numărul 4-2010 al Buletinului "Populație&Dezvoltare" ia în dezbatere o temă actuală nu doar pentru Republica Moldova - tema sănătății reproductive. Autorii articolelor incluse în buletin analizează drepturile reproductive din perspectiva drepturilor omului, precum și aspectele ce țin de infertilitate, mortalitate maternă, sexualitate și maladiile sexual transmisibile.
Numărul curent al buletinului ia în dezbatere subiectul sănătății și drepturilor reproductive în Republica Moldova. Experții-autori analizează mai multe aspecte ale sănătții reproductive, încercînd să explice cauzele problemelor legate de acest aspect și să ofere perspective pentru soluționarea lor. Atenției cititorilor se propun articole tematice cu privire la sănătatea reproductivă în contextul fenomenelor demografice; accesul la serviciile de planificare a familiei; drepturile reproductive din perspectiva drepturilor omului; primul raport al anchetei confidenţiale a mortalităţii materne din Republica Moldova; între aspectul medical şi cel social al infertilității în Republica Moldova; sănătatea sexual-reproductivă a adolescenţilor; sexualitatea şi maladiile sexual transmisibile.
De asemenea, prezintă interes și datele statistice în domeniul sănătății reproductive în Republica Moldova, prezentate de Biroul Național de Statistică în dinamică pe mai mulți ani.

Numărul 3-2010 al Buletinului "Populaţie&Dezvoltare" este dedicat  aspectelor îmbătrînirii populaţiei în contextul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vîrstnice (1 octombrie), cititorii fiind întîmpinaţi de mesajul dnei Valentina Buliga, ministrul Muincii, Protecţiei Sociale şi  Familiei, vicepreşedintele CNPD.
Fenomenul îmbătrînirii populaţiei reclamă acţiuni sociale concrete şi conjugate care să influenţeze o evoluţie în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii vîrstnicilor, al îmbătrînirii sănătoase, al asigurării unei vieţi de calitate, cu costuri sociale cît mai scăzute.
Astfel, buletinul ia în dezbatere subiectul îmbătrînirii raportat la mai multe domenii sociale: sistemul protecţiei şi asistenţei sociale, ocrotirii sănătăţii, precum şi consecinţele economice ale îmbătrînirii. Fenomenul îmbătrînirii este analizat în legătură directă cu sistemul actual de pensionare şi necesitatea  modificării acestuia. Prezintă interes acţiunile Statelor UE întreprinse deja sau planificate cu privire la mărirea censului de vîrstă. De asemenea, este descrisă succint experienţa avansată a Bulgariei în elaborarea şi promovarea politicilor demografice: stimularea natalităţii, adaptarea la condiţiile de îmbătrînire demografică, realizarea măsurilor eficiente de îngrijire şi educare a copiilor, implementarea egalităţii de gen şi consolidarea relaţiilor între generaţii.
Toţi cei interesaţi de îmbătrînirea populaţiei se pot familiariza cu principalele prevederi ale Planului internaţional de la Madrid privind îmbătrînirea, capacităţile naţionale pentru implementarea lui, precum şi cu istoricul creării, activitatea şi realizările Serviciului Geriatric din Republica Moldova şi organizaţiei HelpAge Internaţional în Moldova.

Numărul 2-2010 al Buletinullui "Populație&Dezvoltare" ia în dezbatere subiectul familiei şi al politicilor legate de familie în Republica Moldova. Autorii acestei ediţii analizează transformările social-economice prin care trec familiile moldoveneşti şi încearcă să ofere soluţii pentru remedierea lor.
În condiţiile în care pe an ce trece scade numărul căsătoriilor, ia amploare concubinajul, creşte numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei şi numărul divorţurilor, sînt necesare politici familiale care ar răspunde unei asemenea stări de lucruri.
În particular, experţii ajung la concluzia că mediul cel mai bun pentru o reproducere demografică calitativă este familia, de aceea crearea familiilor şi naşterea copiilor trebuie să fie o prioritate a politicilor demografice. În acelaşi timp, pentru a crea familii şi a naşte copii, părinţii au nevoie de condiţii adecvate, cum ar fi venituri constante şi posibilitatea de a îmbina rolurile familiale cu cele profesionale. „Motivaţia de a naşte încă un copil va apărea atunci cînd fiecare mamă va avea convingerea că naşterea nu este o barieră în calea carierei şi creşterii profesionale”, se arată în unul din articole.
Alte subiecte luate în vizor de către autori se referă la evoluţiile situaţiei demografice în Republica Moldova în anul 2009, situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din cauza părinţilor plecaţi peste hotare, violenţa în familie care afectează o bună parte a societăţii moldoveneşti, precum şi mărturiile unei familii care creşte nouă copii şi reuşeşte să înfrunte greutăţile.

Numărul 1-2010 al Buletinului ”Populație&Dezvoltare” abordează subiecte ce țin de necesitatea reformării sistemului de pensionare, ca fiind nepopulară, dar necesară, de ce sînt descurajate femeile din Republica Moldova să aibă numărul dorit de copii, specificul tendințelor demografice și perspectivele pînă în anul 2050, precum și care a fost evoluția speranței de viață în ultimii 40 de ani.

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 22 august 2016
În cadrul conferinţei cu genericul „Abordarea îmbătrânirii în Republica Moldova” a fost lansat studiul Băncii Mondiale, întitulat "Golden Aging: Prospects for Healthy, Active and Prosperous Aging in Europe and Central Asia" Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 august 2016
Este unul din primele studii cu privire la violenţa și discriminarea asupra persoanelor vârstnice din Moldova Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 06 ianuarie 2016
Numărul 2 din 2015 a Buletinului Populație și Dezvoltare, elaborat de către Centru de Cercetări Demografice în colaborare cu Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare și Fondul ONU pentru Populație, include o serie de articole privind situația populație, fiind un instrument nu doar informare dar și, de sensibilizare şi educare în domeniul demografic Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 04 octombrie 2013
Numărul 2 (14) din anul 2013 al Buletinului ”Populație și Dezvoltare” încorporează o serie de articole care au ca scop informarea publicului larg privind provocările şi strategiile demografice, acordurile bilaterale în domeniul asigurărilor sociale și prioritățile de bază în domeniul relațiilor cu diaspora. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 26 decembrie 2012
Cercetarea a fost realizată la solicitarea Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, cu suportul tehnic oferit de Departamentul ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale (UNDESA), UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, şi Banca Mondială. Scopul Studiului a urmărit identificarea particularităţilor procesului de îmbătrînire în Republica Moldova şi fixarea cadrului de intervenţie, o atenţie sporită fiind acordată integrării persoanelor vîrstnice, inclusiv legăturii dintre îmbătrînire şi dezvoltare economică şi socială. Concluziile Studiului au servit în calitate de suport pentru identificarea soluţiilor de depăşire a consecinţelor provocate de îmbătrînirea rapidă a populaţiei, inclusiv pentru ajustarea politicilor ce țin de aspectele îmbătrînirii în cadrul realizării Programului naţional în domeniul securității demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025 (H.G. nr.768 din 12.11.2011) și Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea populației, în proces de adoptare de către Guvern. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011
Studiul ”Impactul îmbătrînirii demografice asupra sistemului de pensionare. Subtilități și căi posibile de redresare” (autor Valeriu Sainsus) vine cu o viziune nouă în contextul modificărilor demografice de ultimă oră a cadrului demografic național, precum și cu o abordare largă a problemelor determinate de aceste modificări. Ansamblul de probleme sînt pe larg reflectate asupra sistemului socio-economic și demogafic din perspectiva dezvoltării durabile. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 august 2010
Primul studiu despre evoluţia indicatorilor demografici în Republica Moldova din ultimii 18 ani. Reprezintă un instrument util de lucru pentru specialiştii în demografie şi o sursă valoroasă de informaţie pentru politicieni, economişti, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 august 2010
Ghid pentru jurnalişti, politicieni, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 august 2010
„A treia tranziţie” a populaţiilor în curs de îmbătrînire din Europa de Est şi din fosta URSS. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
La 15-16 octombrie 2009 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 10
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167910
Total ieri: 161
Total azi: 55
Online: 1