Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 25 noiembrie 2021
Noutăţi și evenimente
Convocarea ședinței ordinare a Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare
Data publicării: Marţi, 26 aprilie 2016

Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a convocat în ședința sa ordinară pe data de 22 aprilie 2016. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul  Gheorghe Brega, au fost prezenţi  majoritatea membrilor, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, membrii Consiliului Internațional de Asistență în domeniul Populație și Dezvoltare al Fondului ONU pentru Populație (CIAPD-Moldova), ai mediului academic de profil și societății civile.

Ordinea de zi a ședinței a vizat șase subiecte: raportul privind rezultatele activităţii Comisiei în anul 2015 şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2016; prezentarea rolului Consiliului Internațional de Asistență în domeniul Populație și Dezvoltare; examinarea și aprobarea metodologiei de calculare a Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică și prezentarea calculelor pentru 2014; prezentarea informației privind Indicele Îmbătrânirii Active; informația privind  procesul de prelucrare a datelor Recensămîntului populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014; examinarea și validarea conceptului e-Populație.

Membrii CIAPD-Moldova au prezentat rolul Consiliului Internaţional de Asistenţă în domeniul Populaţie şi Dezvoltare și vor întreprinde două misiuni în Republica Moldova, în Aprilie şi Septembrie 2016. Pe parcursul misiunilor, CIAPD-Moldova va prezenta bunele practici şi va oferi recomandări privind următoarele strategii şi acţiuni naţionale, inclusiv Analiza Situaţiei Populaţiei şi cost-beneficiile acesteia; noul Program Naţional prividng Sănătatea Sexual-Reproductivă; evaluarea Planului de acţiuni pentru anii 2014-2016 şi a progresului Programului Naţional de Securitate Demografică, precum şi oferirea recomandărilor pentru următorul Plan de acţiuni; evaluarea Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea şi a Planului său de acţiuni privind integrarea îmbătrânirii în politicile sectoriale 2014-2016.

Membrii Comisiei au fost informați referitor la metodologia de calculare a Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică (IITSD) pe care au aprobat-o și au propus utilizarea acestuia în:  monitorizarea implementării la nivel naţional şi teritorial a Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12.10.2011 și argumentarea politicilor socio-economice privind asigurarea nivelului de securitate demografică. S-a decis că Biroul Naţional de Statistică va colabora cu Centrul de Cercetări Demografice, în vederea determinării anuale a Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică, oferind la solicitare datele statistice disponibile.

De asemenea, Comisia a discutat subiectul privind Indicele de Îmbătrânire Activă (IÎA), care este un indicator de comparaţie a procesului de îmbătrânire activă între ţările Europei prin care se identifică punctele forte şi slabe în evoluţia acestui proces pentru fiecare ţară. În Republica Moldova IÎA este foarte scăzut, acumulând doar 27,1 puncte, şi arată că peste 70% din populaţia în vârstă de 55 ani şi peste nu are oportunităţi de a participa în economie şi societate şi respectiv nu este valorificată pentru o îmbătrânire activă şi sănătoasă. IÎA în Moldova este mai mic cu 7 puncte decât media ţărilor Uniunii Europene (33,9 puncte) şi se plasează pe ultima poziţie în comparaţie cu cele 28 de ţări din UE. De asemenea, IÎA în Moldova este de două ori mai mic faţă de obiectivul-ţintă de 57,5 puncte ce trebuie atins de fiecare ţară.

În urma audierii informaţiei prezentate referitor la evaluarea posibilităţilor şi realizarea estimării efectivului populaţiei totale a Republicii Moldova şi a structurii acesteia, prin utilizarea surselor de date administrative, dezvoltînd sistemul ePopulaţie, Comisia a decis că, Biroul Naţional de Statistică, în calitate de beneficiar final al sistemului informaţional integrat de generare şi management a informaţiilor sociodemografice (ePopulaţie), va iniţia crearea unui grup de lucru intersectorial. Grupul de lucru va include reprezentanţi ai Biroului Naţional de Statistică, Centrului de Guvernare Electronică, Ministerului Justiţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ÎS CRIS ”Registru”, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi reprezentanţi ai partenerilor sociali şi societăţii civile, în scopul luării unor decizii comune ce ţin de: elaborarea documentaţiei tehnice în vederea dezvoltării sistemului informaţional integrat de generare şi management a informaţiilor sociodemografice (ePopulaţie), folosind ca surse de date primare sisteme informaţionale deţinute de instituţiile de stat; implementarea sistemului informaţional integrat de generare şi management a informaţiilor sociodemografice (ePopulaţie); identificarea surselor de finanţare pentru dezvoltarea sistemului informaţional integrat de generare şi management a informaţiilor sociodemografice (ePopulaţie).

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 25 mai 2016
Organizația Mondială a Sănătății a declarat această zi, "Ziua Mondială fără Tutun" în anul 1987 într-o inițiativă de a atrage atenția asupra pericolului utilizării tutunului pentru societate, nu numai pentru fumători. Încă de la prima sa editie, din 1988, Ziua mondiala impotriva tutunului a reprezentat un bun prielej pentru fumatori sa se lase de acest viciu. Unii dintre ei au reusit, unii NU. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 24 mai 2016
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2016 a constituit 3553,1 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015 cu 2103 persoane. Mai mult de jumătate din populaţia ţării o constituie locuitorii mediului rural – 2042,0 mii persoane, sau 57,5%. În mediul urban locuiesc 1511,1 mii persoane, sau 42,5%. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) – femei şi 48,1% (1709,1 mii persoane) – bărbaţi. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 18 mai 2016
Evenimentul oferă ocazia de a promova sportul și activitatea fizică în calitate de limbaj universal și catalizator al schimbării sociale pentru dezvoltare. Ziua Mondială a Sportului este o platformă de luptă împotriva stigmatizării și discriminării sociale, contribuie la paritatea între bărbați și femei, la adoptarea unui comportament sănătos. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 13 mai 2016
Viceministra muncii, protectiei sociale şi familiei, Anastasia Oceretnîi şi şefa Direcţiei politici migraţionale şi demografice, Aliona Creţu participă la lucrările Conferinței Internaționale „Răspunsul la provocările demografice în statele participante la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est/SEECP”, organizată de Ministerul Muncii și Politicii Sociale al Republicii Bulgaria în or. Sofia, în zilele de 12-13 mai 2016. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 12 mai 2016
Familia este înțeleasă drept cea mai însemnată uniune socială de care depind dezvoltarea, stabilitatea și, mai ales, existența întregii societăți. Ea trebuie să ocupe un loc tot mai important în preocupările tuturor factorilor responsabili de viitorul omenirii. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 28 aprilie 2016
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști, vă adresăm cele mai sincere urări de sănătate și bucurie, de bunăstare în casă și pace în suflet. Fie ca Lumina Învierii să vă ocrotească familiile de rele, să vă ridice spre noi trepte spirituale şi să vă îndemne la fapte frumoase, iar în inimi să vă aducă speranța într-un viitor prosper. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 27 aprilie 2016
Toate generațiile își doresc un viitor mai bun, fără a compromite prezentul. Ziua Europeană a Solidarităţii şi Cooperării între Generaţii a fost stabilită în timpul Preşedenţiei Slovene a UE în anul 2008, iar începînd cu anul 2009 este sărbătorită anual. Ziua de 29 Aprilie ne reamintește că acest lucru este posibil dacă vom deveni mai solidari și mai atenți la nevoile tuturor generațiilor Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 19 aprilie 2016
Ședința ordinară a Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare (creată prin Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007) se va întruni la data de 22 aprilie 2016, ora 14.00, în Casa Guvernului, sala de şedinţe de la etajul VI, intrarea din str. Bănulescu-Bodoni. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 12 aprilie 2016
Ziua Cărţii a fost marcată pentru prima dată în Spania, în anul 1923, în memoria scriitorului Miguel de Cervantes, care a murit în ziua respectivă. Mai târziu, în 1995, UNESCO a stabilit în mod oficial data de 23 aprilie pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, considerând evenimentul o oportunitate pentru recunoașterea puterii cărții în schimbarea în bine a vieții și, totodată, pentru a-i sprijini pe autorii de cărți . Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 06 aprilie 2016
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei/MMPSF, cu suportul Fondului ONU pentru Populație șiAsociației Obștești „HelpAge International Moldova” la 29-30 martie și 1 aprilie a organizat consultări publice în Regiunile Sud, Nord și Centru din țară, privind evaluarea Planului de acțiuni rezultat din recomandările Foii de parcurs (2012 – 2016) și a Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici şi a Planului de acţiuni aferent (2014-2016). Citeşte mai mult...

Rezultatele 251 - 260 din 277
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167903
Total ieri: 159
Total azi: 48
Online: 2