Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Miercuri, 20 octombrie 2021
Noutăţi și evenimente
Săptămâna solidarităţii cu popoarele care luptă împotriva rasismului şi discriminării rasiale, 21- 28 martie
Data publicării: Luni, 28 martie 2016

Discriminarea pe bază de rasă, culoare sau etnicitate, adică discriminarea rasială, reprezintă aproape întotdeauna o violare a drepturilor omului. În conformitate cu Convenţia Internaţională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (ICERD), termenul  de „discriminare rasială„ înseamnă orice distincţie, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază de rasă, culoare, descendenţă sau origine naţională sau etnică ce are ca scop sau efect anularea sau scăderea recunoaşterii, exercitarea, în mod egal, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul politic, economic, social, cultural sau în orice alt domeniu al vieţii publice. Fundamentale pentru principiul non-discriminării sînt drepturile membrilor minorităţilor rasiale, etnice sau naţionale la egalitate în faţa legii şi protecţie egală a legii[1].

            Convenția internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială din 21 decembrie 1965, este în vigoare pentru Republica Moldova din 25 februarie 1993. Fenomenul discriminării în Republica Moldova a făcut obiectul  unui sondaj de opinie[2], realizat în 2014 de către Consiliu, în parteneriat cu Institutul de Politici Publice (Chișinău), Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (București), Institutul de Politici Publice (București), pe un eșantion de 1070 persoane cu vîrsta peste 18 ani. Conform acestuia, la întrebarea daca există discriminare în Republica Moldova, răspunsurile au fost după cum este reprezentat în diagramă.

 


          

 

Combaterea și eliminarea discriminării reprezintă o prerogativă importantă, atît la nivel național cît și internațional. Astfel, un rol determinant îl are Comisia europeană împotriva rasismului şi intoleranţei. Misiunea ECRI constă în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivelul întregii Europe şi din punctul de vedere al protecţiei drepturilor omului[3]. Mandatul său, după cum a fost determinat de şefii de stat şi de guvern, este următorul:

·        examinarea legislaţiei, politicilor şi altor măsuri luate de statele membre în vederea combaterii rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, şi evaluarea eficacităţii lor;

·        stimularea acţiunii în această materie la nivel local, naţional şi european;

·        formularea recomandărilor de politică generală către statele membre;

·        studierea instrumentelor juridice internaţionale aplicabile în această materie, în vederea consolidării lor în caz de necesitate.

Combaterea rasismului, a discriminării rasiale, a xenofobiei și intoleranței este o obligație nu doar a oamenilor politici sau a organizațiilor neguvernamentale, ci a întregii societăți.

 [1]
Convenția Internațională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20INTERNATIONALA%20PRIVIND%20ELIMINAREA%20TUTUROR%20FORMELOR%20DE%20DISCRIMINARE%20RASIALA.pdf .

[3]Comisia Europeană împotriva Rasismului şi Intoleranţei. http://infoeuropa.md/files/comisia-europeana-impotriva-rasismului-si-intolerantei-recomandari-de-politica-generala.pdf .

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 27 aprilie 2016
Toate generațiile își doresc un viitor mai bun, fără a compromite prezentul. Ziua Europeană a Solidarităţii şi Cooperării între Generaţii a fost stabilită în timpul Preşedenţiei Slovene a UE în anul 2008, iar începînd cu anul 2009 este sărbătorită anual. Ziua de 29 Aprilie ne reamintește că acest lucru este posibil dacă vom deveni mai solidari și mai atenți la nevoile tuturor generațiilor Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 26 aprilie 2016
Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a convocat în ședința sa ordinară pe data de 22 aprilie 2016. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul Gheorghe Brega, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, membrii Consiliului Internațional de Asistență în domeniul Populație și Dezvoltare al Fondului ONU pentru Populație (CIAPD-Moldova), ai mediului academic de profil și societății civile. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 19 aprilie 2016
Ședința ordinară a Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare (creată prin Hotărîrea Guvernului nr.126 din 7 februarie 2007) se va întruni la data de 22 aprilie 2016, ora 14.00, în Casa Guvernului, sala de şedinţe de la etajul VI, intrarea din str. Bănulescu-Bodoni. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 12 aprilie 2016
Ziua Cărţii a fost marcată pentru prima dată în Spania, în anul 1923, în memoria scriitorului Miguel de Cervantes, care a murit în ziua respectivă. Mai târziu, în 1995, UNESCO a stabilit în mod oficial data de 23 aprilie pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, considerând evenimentul o oportunitate pentru recunoașterea puterii cărții în schimbarea în bine a vieții și, totodată, pentru a-i sprijini pe autorii de cărți . Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 06 aprilie 2016
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei/MMPSF, cu suportul Fondului ONU pentru Populație șiAsociației Obștești „HelpAge International Moldova” la 29-30 martie și 1 aprilie a organizat consultări publice în Regiunile Sud, Nord și Centru din țară, privind evaluarea Planului de acțiuni rezultat din recomandările Foii de parcurs (2012 – 2016) și a Programului pentru integrarea problemelor îmbătrînirii în politici şi a Planului de acţiuni aferent (2014-2016). Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 05 aprilie 2016
Ziua Mondială a Sănătăţii se celebrează în fiecare an pe data de 7 aprilie, pentru a marca crearea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţi (OMS) în anul 1948. Ea reprezintă o oportunitate pentru toate comunitățile în vederea implicării în activităţi care pot îmbunătăți starea de sănătate a populației. În fiecare an, se alege o temă care să evidenţieze o arie prioritară a sănătăţii publice. Anul acesta, tema Zilei Mondiale a Sănătății este Luptă împotriva Diabetului. Anunțul oficial a fost făcut de către Organizația Mondială a Sănătății. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 22 martie 2016
Ca urmare a semnării de către Guvernul Republicii Moldova a Strategiei de Implementare Regională a Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrînirea, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei/MMPSF, cu suportul Fondului ONU pentru Populație, va elabora Raportul naţional privind realizarea Strategiei, conform obligaţiunilor asumate. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 15 martie 2016
Mortalitatea maternă este unul din indicii cei mai sensibili şi integri ai sănătăţii reproductive. Nivelul mortalităţii materne reflectă calitatea sistemului ocrotirii sănătăţii, accesul femeii la asistenţa medicală, corespunzătoare necesităţilor ei, evoluează riscul sarcinii şi naşterii, sănătatea femeii şi, prin extindere, statutul social şi economic al femeii, dezvoltarea societăţii în ansamblu. Acest indice pune în evidenţă nu numai capacitatea de utilizare corectă a serviciilor de maternitate în întreaga ţară sau diferite regiuni ale ei, dar şi situaţia socio-economică, nivelul de cultură şi de trai al populaţiei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 10 martie 2016
În opinia demografului american Philip Longman, astăzi omenirea este expusă unei noi provocări generate de problemele îmbătrînirii și declinului populației. Sîntem tot mai mulţi și pentru că trăim tot mai mult, va trebui să muncim tot mai mult – vom putea? Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 03 martie 2016
Te-ai gândit că ai putea cunoaște alte culturi fără prea mult efort și resurse financiare? Te-ai gândit vreodată să găzduiești un internațional? Folosește oportunitatile pentru a calatori, accesînd web site-ul workaway aici – https://www.workaway.info/ Citeşte mai mult...

Rezultatele 251 - 260 din 271
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168126
Total ieri: 272
Total azi: 271
Online: 1