Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 11 iulie 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 1 din 02 iunie 2015

La 2 iunie 2015, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în prima sa ședință din acest an, prezidată de dna Ruxanda Glavan, ministru al muncii, protecției sociale și familiei, președinte al CNPD. La ședință au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale și societății civile.

La deschiderea ședinței, dna Ruxanda Glavan a trecut în revistă principalele activități ale  Comisiei pe parcursul anului 2014 și a propus spre examinare proiectul Planului  de activitatea al Comisiei pentru anul 2015, subiectele incluse fiind axate pe examinarea celor mai stringente probleme în domeniul demografic.

Principalele chestiuni abordate în cadrul ședinței au vizat elaborarea metodologiei de integrare a îmbătrînirii în politicile sectoriale,crearea Consiliului naţional al persoanelor în vîrstă și derularea procesului de prelucrare a datelor Recensămîntului populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014.

Dna Președinte, a prezentat membrilor Comisiei informația privind argumentarea necesităţii de elaborare şi implementare a unei metodologii-cadru de integrare a îmbătrînirii în politici. A menționat că metodologia preconizată se va baza pe pachetul de politici aprobate de Guvern, fiind asigurat un cadru comun de activitate. Această metodologie va deveni un instrument instituţional în scopul facilitării, coordonării acţiunilor şi de eliminare a dublării măsurilor propuse, stimulării cercetărilor şi a schimbului de informaţii.

Membrii Comisiei au fost informați și despre necesitatea creării Consiliului național al persoanelor în vîrstă. La subiectul dat dna Aliona Crețu, secretarul Comisiei, a menționat faptul că UNECE şi Institutul Internaţional de Îmbătrînire ONU din Malta au recomandat formarea Consiliului naţional al persoanelor în vîrstă, cu statut independent şi consultativ, avînd destinaţia de dezvoltare a unei platforme de dialog social dintre persoanele vîrstnice şi autorităţile publice în scopul constituirii unei societăţi pentru toate generaţiile, promovarea, coordonarea în societate a problemelor îmbătrînirii şi consolidarea efortului pentru solidaritatea dintre generaţii. Activitatea Consiliului, va putea fi organizată în baza principiilor şi obiectivelor Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid 2002, incluzînd persoane vîrstnice cu experienţă în domeniile de protecţie socială, ocrotire a sănătăţii, educaţie, economie, ştiinţă, cultură, politică ş.a. Organizarea funcţionării consiliului respectiv se va face în baza unui regulament elaborat şi acceptat de membrii acestuia.

De asemenea, Comisia a audiat și informația Biroului Național de Statistică, cu privire la activitățile ce urmează de întreprins în scopul procesării datelor individuale din cele peste 4 mln. de chestionare și referitor la lipsa resurselor financiare pentru etapa procesării datelor recensămîntului, solicitînd alocarea de resurse financiare în acest scop din bugetul de stat și de la donatorii externi.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Proces-verbal al ședinței nr.1 din 2 iunie 2015 29KB
» Activitatea Comisiei în anul 2014 21KB
» Planul de activitate al Comisiei pentru anul 2015 18KB
» Informația MMPSF privind necesitatea de elaborare şi implementare a unei metodologii-cadru de integrare a îmbătrînirii în politici 65KB
» Informația BNS privind derularea procesului de prelucrare a datelor Recensămîntului populației și al locuințelor din Republica Moldova în anul 2014 15KB
» Informația MMPSF privind crearea Consiliului național al persoanelor în vîrstă 22KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168178
Total ieri: 444
Total azi: 323
Online: 4