Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 3 din 19 decembrie 2013

La 19 decembrie 2013, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în ultima sa ședință din acest an, prezidată de viceprim-ministrul Tatiana Potîng, președintele ei. La ședință au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile și mass media.

Pe ordinea de zi au figurat teme actuale ce țin de populație și dezvoltare, inclusiv realizarea proiectului internaţional „Susţinerea complexă a dezvoltării statisticii populaţiei şi a demografiei în Republica Moldova în anii 2013-2015”, impactul reformei de sănătate asupra proceselor demografice, estimarea efectivului populației Republicii Moldova, rezultatele obținute în corelarea complexă a procesului de înregistrare responsabilă a mișcării naturale a populației.

Membrii Comisiei au fost informați despre iniţierea proiectului “Suportul integrat pentru dezvoltarea statisticii populaţiei şi a demografiei în Republica Moldova (2013-2015)”, în temeiul Acordului între Republica Cehă şi Republica Moldova cu privire la cooperarea în domeniul dezvoltării. Proiectul este implementat prin contribuţia Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Carol din or. Praga, în colaborare cu Oficiul Ceh de Statistică și cu instituţiile partenere din Republica Moldova - Comisia națională pentru populație și dezvoltare, Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova. Instituţiile beneficiare din Republica Moldova sunt: Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM, Biroul Naţional de Statistică, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Studii Economice a Moldovei. Obiectivul specific al proiectului constă în creşterea eficienţei managementului şi planificării dezvoltării sociale, prin crearea unui sistem complet funcţional de colectare şi diseminare de informaţii relevante cu privire la dezvoltarea populaţiei în Republica Moldova.

Privind impactul reformei de sănătate asupra proceselor demografice, viceministrul sănătății, Mihai Ciocanu a subliniat faptul, că în Republica Moldova s-au realizat şi se realizează un şir de reforme care au ca scop să răspundă nevoilor populaţiei într-un mod eficient şi la costuri rezonabile. Ca rezultat al reformelor implementate s-a reuşit ameliorarea indicatorilor demografici şi anume: rata natalităţii s-a majorat de la 10,9 la 1000 populaţie în anul 2008 pînă la 11,1 la 1000 populaţie în anul 2012. În perioada 2008-2012 în evoluţia proceselor demografice au avut loc schimbări, care sunt exprimate inclusiv prin scăderea mortalităţii generale. Rata mortalităţii s-a micşorat de la 11,8 în a. 2008 până la 11,1 la 1000 populaţie în a. 2012.

La subiectul privind estimarea efectivului populației Republicii Moldova, şefa Centrului de cercetări demografice al Institutul Național de Cercetări Economice Olga Găgăuz, a menționat importanță calitatății și plenitudinei datelor statistice pentru fundamentarea politicilor și programelor de dezvoltare sectorială: sănătate, educație, piața muncii și protecție socială, administrație, infrastructură, dezvoltare regională, precum și pentru procesul de cercetare.

De asemenea, Comisia a audiat informația privind rezultatele obținute în corelarea complexă a procesului de înregistrare responsabilă a mișcării naturale a populației, prezentată de vicedirectorul general al Biroului Național de Statistică Vitalie Valcov. Conform informației prezentate, președintele Comisiei a dispus convocarea în ședință a reprezentanților Biroului Naţional de Statistică, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Sănătăţii și Serviciului Stare Civilă, în scopul coordonării eficiente în procesul de înregistrare a fenomenelor mişcării naturale a populaţiei şi transmiterea datelor statistice demografice, inclusiv în format electronic.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței nr.3 din 19 decembrie 2013 109KB
» Informația dlui Tomas Kucera 37KB
» Informația Ministerului Sănătății 20KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167919
Total ieri: 304
Total azi: 64
Online: 1