Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 1 din 21 martie 2013

La 21 martie 2013, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în prima sa ședință din acest an, prezidată de viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, președintele ei. La ședință au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice central și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile și mass media.

La deschiderea ședinței, dl Moldovanu a trecut în revistă principalele activități ale  Comisiei pe parcursul anului 2012 și a propus spre examinare proiectul Planului de activitate al Comisiei pentru anul 2013, subiectele incluse fiind axate pe examinarea celor mai stringente probleme în domeniul demografic.

Principalele chestiuni abordate în cadrul ședinței au vizat procesul de implementare în Republica Moldova a Programului de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo din 1994 (CIPD'94), crearea condiţiilor de asigurare cu spaţiu locativ a tinerilor din localităţile rurale și finisarea activităţilor de formare a Centrului de cercetări demografice.

Dl Sergiu Sainciuc, viceministrul muncii, protecției sociale și familiei a trecut în revistă politicile implementate şi coordonate de minister conform celor 15 principii ale CIPD'94 asumate de Republica Moldova prin aderarea din 2004.

Directorul de Ţară al UNFPA în Republica Moldova, dl Ian McFarlane a accentuat faptul că implicarea țărilor în procesul de revizuire globală a CIPD'94 contribuie la identificarea  problemelor legate de populaţie şi dezvoltare și oferă oportunități de cunoaștere a bunelor practici la nivel internațional.

Membrii Comisiei au fost informați și despre acțiunile întreprinse de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor și Ministerul Tineretului si Sportului  în vederea asigurării cu locuinţe a tinerilor specialişti în localităţile rurale.

La același subiect s-au expus și reprezentanții autorităților publice locale, în persoana Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și a primarului s. Rublenița, r-l Soroca, invitat la ședință. Astfel, Dl Beschieru Ion, coordonator CALM pentru asistenţă şi expertiză juridică, a propus să fie instituit un grup de lucru care va propune mecanisme concrete de ajustare a cadrului legal/proiectelor de acte normative cu privire la transmiterea către autorităţile administraţiei publice locale a competenţelor privind asigurarea cu locuinţe gratuite a tinerilor specialişti repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în mediul rural.

La subiectul privind finisarea activităţilor de formare a Centrului de cercetări demografice, ce va reprezintă o subdiviziune consultativă pentru politici publice şi de monitorizare în domeniul dezvoltării demografice, membrii Comisiei au decis că Academia de Ştiinţe a Moldovei va organiza activitatea Centrului şi va identifica mijloacele materiale şi financiare în scopul organizării activităţii Centrului.

De asemenea, Comisia a audiat rezultatele studiului „Impactul migraţiei asupra pedagogilor şi cercetătorilor” si principalele concluzii asupra Cartografierii diasporei moldoveneşti, prezentate de doctorul în sociologie Diana Cheianu-Andrei. Obiectivele de bază ale studiului au fost evaluarea intenţiilor de emigrare a cadrelor didactice şi cercetătorilor care activează în sistemul de educaţie şi cel de ştiinţă și evaluarea posibilităţilor de revenire a migranţilor expatriaţi.

Studiul „Cartografierea diasporei moldoveneşti”, implementat de Organizația Internațională pentru Migraţie și finanțat de Uniunea Europeană, și-a propus să identifice profilul socio-demografic, economic şi socio-cultural al migranţilor moldoveni și să analizeze gradul de integrare socială a migranţilor în ţările de destinaţie şi a relaţiilor acestora cu organizaţiile de diasporă.

În continuare urmariți înregistrarea video a ședinței, preluată de pe www.privesc.eu:


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței nr.1 din 21 martie 2013 138KB
» Activitatea Comisiei în anul 2012 106KB
» Planul de activitate al Comisiei pentru anul 2013 118KB
» Informația MMPSF privind angajamentul Republicii Moldova referitor la implementarea Programului de Acţiune al CIPD din 1994 83KB
» Informatia MDRC și MTS privind crearea condiţiilor de asigurare cu spaţiu locativ a tinerilor din localităţile rurale 38KB
» Informatia IEFS privind finisarea activităţilor de formare a Centrului de cercetări demografice 40KB
» Prezentarea studiilor „Impactul migraţiei asupra pedagogilor şi cercetătorilor” și "Cartografierea diasporei moldoveneşti" 77KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167921
Total ieri: 304
Total azi: 66
Online: 2