Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 4 din 19 decembrie 2012

La 19 decembrie 2012, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în ultima ședință din acest an, în conformitate cu Programul său de activitate. La ședința prezidată de viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, președintele Comisiei, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile, primari și mass media. În calitate de invitat de onoare la ședință a participat dl Ian McFarlane, noul Director de țară al Fondului ONU pentru Populaţie în Republica Moldova.

La deschiderea ședinței dl Moldovanu a trecut în revistă principalele activități ale Comisiei pe parcursul anului 2012, menționînd că în cadrul ședințelor au fost examinate cele mai importante probleme care privesc populația și dezvoltarea.

Principalele chestiuni abordate în cadrul ședinței au vizat derularea activităților de pregătire a Recensămîntului populației și locuințelor în Republica Moldova în anul 2014 și corelarea cadrului juridic în domeniul social cu cel din domeniul administrației publice locale și descentralizării.

Membrii Comisiei au fost informați despre acțiunile întreprinse de către Biroul Național de Statistică în scopul pregătirii pentru desfășurarea Recensămîntului populației și al locuințelor din 2014, inclusiv a recensămîntului de probă care va avea loc în aprilie 2013. Totodată, dna Spoială Lucia, directorul general al BNS, a trecut în revistă principalele prevederi ale Planului de acțiuni cu privire la implementarea Legii recensămîntului. Menționăm că Hotărîrea Guvernului cu privire la planul respectiv a fost aprobată în ședința de Guvern din 19 decembrie curent.

Dna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședintele Comisiei, la subiectul privind delimitarea reală a rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel local a subliniat că, în urma consultărilor publice cu toți actorii interesați, Ministerul a elaborat proiectul Strategiei sectoriale privind descentralizarea în domeniul serviciilor sociale.

În conformitate cu viziunea Strategiei, serviciile sociale prestate la un nivel calitativ și cantitativ trebuie să corespundă nevoilor tuturor cetățenilor, în special al celor ce provin din grupuri vulnerabile, standardelor și tratatelor internaționale ratificate de către Republica Moldova. Scopul Strategiei este axat pe consolidarea cadrului instituțional descentralizat specific serviciilor sociale, care să permită prestarea unitară și coerentă a acestora, conform nevoilor evaluate în mod sistematic și continuu la nivel, raional și național și în conformitate cu obiectivele politicilor publice stabilite de către Minister în consultare cu autoritățile administrației publice locale, în condiții de sustenabilitate financiară și a resurselor umane. Totodată, dna Buliga a menționat că urmează să fie identificat un mecanism eficient de combinare a eforturilor financiare ale administrației publice centrale și locale pentru a asigura acoperirea costurilor serviciilor sociale prestate la nivel local. Nu mai puțin important este de a asigura îmbunătățirea coordonării între administrația publică centrală, locală, societatea civilă și principalii donatori privind definirea pachetului standard de servicii sociale, fondurile necesare dezvoltării lor și asigurării sustenabilității financiare pe termen mediu și lung.

La același subiect s-au expus și reprezentanții autorităților publice locale, în persoana Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) și a unor primari invitați la ședință. Astfel, reprezentanții CALM, dl Sergiu Tatarov, expert, dl Viorel Furdui, directorul executiv și membru al Comisiei, au prezentat problemele de delimitare a competențelor în domeniul asistenţei sociale și sinteza unor aspecte problematice din domeniul asistenței sociale prin prisma APL.

De asemenea, a fost audiată informația Organizației Internaționale pentru Migrație cu privire la elaborarea primului Raport al Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova. În cadrul ședinței s-a subliniat că pentru a produce regulat următoarele ediții ale PME trebuie create mecanismele viabile de cooperare și schimb eficient de informații între toți actorii relevanți pentru gestionarea efectivă a proceselor de migrație și azil, inclusiv oferirea unor analize profunde cu privire la posibilul impact al migrației asupra diferitor domenii şi strategii de dezvoltare. Pe de altă parte, dna Olga Poalelungi, directorul Biroului Migrație și Azil al MAI, a menționat că pentru a produce anual Compendiumul statistic al PME și pentru a evalua tendințele în domeniu vor actualiza setul de indicatori cu metadatele necesare, în coordonare cu Organizația Internațională pentru Migrație și Grupul Tehnic de Lucru.

Cît privește mortalitatea persoanelor în vîrsta aptă de muncă, Ministerul Sănătății a prezentat datele statistice, în conformitate cu care ponderea acestor decese constituie circa 28%. După principalele cauze de deces, primul loc revine bolilor aparatului circulator, locul doi – traumelor și otrăvirilor, locul trei – tumorilor, iar locurile patru și cinci – bolilor aparatului digestiv și, respectiv, aparatului respirator.

Potrivit studiilor efectuate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii s-a constatat că sănătatea populației este determinată de factori sociali şi economici în proporție de 40%, comportamentali (30%), de mediu (10%) și asistenţei medicale (20%). Prin urmare, importanţa factorilor externi în menţinerea sănătăţii populaţiei şi diminuarea riscului deceselor premature dictează necesitatea intensificării măsurilor privind informarea persoanelor despre respectarea modului sănătos de viaţă, efectuarea la timp a examinărilor profilactice, adresarea precoce la medic în cazul apariţiei primelor semne de maladie, asigurarea unei educaţii de prevenire a traumatismelor etc.

Urmăriți ședința Comisiei preluată de pe www.privesc.eu:


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței 4 din 19 decembrie 2012 145KB
» Informația MS cu privire la diminuarea influenţei unor factori asupra ratei mortalităţii în vîrsta aptă de muncă 72KB
» Prezentare MS cu privire la diminuarea influenţei unor factori asupra ratei mortalităţii în vîrsta aptă de muncă 431KB
» Informație MMPSF cu privire la diminuarea influenţei unor factori asupra ratei mortalităţii în vîrsta aptă de muncă 97KB
» Informația MAI cu privire la diminuarea influenţei unor factori asupra ratei mortalităţii în vîrsta aptă de muncă 49KB
» Informația OIM cu privire la audierea Raportului privind Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 26KB
» Informația BMA al MAI cu privire la audierea Raportului privind Profilul Migraţional Extins al Republicii Moldova 49KB
» Informația CALM cu privire la delimitarea reală a rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel local 48KB
» Prezentare CALM 1 cu privire la delimitarea reală a rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel local 2MB
» Prezentare CALM 2 cu privire la delimitarea reală a rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel local 643KB
» Informaţie MMPSF cu privire la delimitarea reală a rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel local 19KB
» Informaţia MMPSF cu privire la Declaraţia ministerială a Conferinţei internaţionale de la Viena septembrie 2012 70KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167919
Total ieri: 304
Total azi: 64
Online: 3