Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 11 iulie 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 3 din 05 octombrie 2012

La 5 octombrie 2012, Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a reunit în ședința sa ordinară, prezidată de viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, președintele ei. La ședință au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile, invitați și mass media.

În calitate de invitat de onoare la ședință a participat dna Gloria Moreni-Fontes Chammartin, expert în domeniul politicilor migraționale de la Organizația Internațională a Muncii, care a prezentat o informație amplă cu privire la conceptele relevante și experiența internaționașă în implementarea politicilor migrației circulare. Conceptul ”migrației circulare” este promovat de ceva timp ca fiind o soluție de cîștig triplu pentru țările de destinație prin suplinirea golurilor de pe piața de muncă, pentru țările de origine prin garantarea remitențelor în vederea dezvoltării și pentru migranți prin oferirea ocupării și exercitarea controlului asupra utilizării veniturilor acestora. Moldova, fiind o țară de origine, și-a exprimat interesul față de analizarea posibilităților de aplicare a schemelor de migrație circulară.

În cadrul ședinței au fost abordate subiecte actuale ce țin de dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru persoanele vîrstnice și condiția femeii pe piața muncii.

Membrii Comisiei au fost informați despre măsurile întreprinse de către Academia de Științe a Moldovei și progresele înregistrate în procesul de creare a Centrului de cercetări demografice în conformitate cu decizia din 12 decembrie 2011. În contextul provocărilor demografice, dl Moldovanu a accentuat importanța finalizării procesului de creare a Centrului pînă la sfîrșitul anului curent.

La subiectul privind dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru persoanele vîrstnice dl Gheorghe Țurcanu, viceministrul sănătății, a menționat că serviciile de sănătate pentru persoanele vîrstnice se realizează prin 3 domenii de bază: servicii medicale primare (comunitare), servicii medicale spitaliceşti și servicii medico-sociale specializate. La prima etapă a fost creat Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie, iar în scopul fondării şi desfăşurării serviciului geriatric pe întreg teritoriul ţării, începînd cu anul 2009 în toate spitalele raionale şi municipale au fost deschise paturi geriatrice de scurtă durată de spitalizare (pînă la 14 zile). A fost realizată reprofilarea Spitalului municipal Chișinău nr.4 în spital de îngrijiri paliative pentru vîrstnicii şi persoane cu patologii în stadiile terminale, iar în aproximativ 20 spitale raionale vor fi deschise secţii de geriatrie de 30-40 paturi de durată medie de aflare pentru pacienţii vîrstnici. Viceministrul a subliniat că pentru a reduce cheltuielile financiare destul de impunătoare, este importantă organizarea unei reţele naţionale de nursing geriatric la domiciliu. În baza experienţei ţărilor Uniunii Europene, pentru activitatea unui astfel de serviciu este nevoie de mai puține mijloace financiare, decît pentru serviciul spitalicesc.

De asemenea, Comisia a audiat rezultatele studiului ”Rolul parental și rolul profesional: oportunităţi de echilibrare în societatea contemporană”, realizat în cadrul Sectorului Demografie al Institutului Integrare Europeană și Științe Politice al Academiei de Științe a Moldovei, prezentat de doctorul în sociologie Mariana Buciuceanu-Vrabie. Scopul studiului a fost definirea compatibilităţii dintre statutul ocupaţional al femeii şi rolul ei matern prin evaluarea mai largă a factorilor determinanţi ai comportamentului reproductiv, structurii şi dinamicii indicatorilor ocupaţionali, serviciilor de educaţie extraşcolară şi a politicilor de susţinere a familiei cu copii.

Membrii Comisiei au adoptat decizii concrete pe marginea problemelor incluse pe ordinea de zi a ședinței, printre care menționăm necesitatea consolidării acţiunilor în scopul soluţionării problemelor privind acordarea asistenţei medicale calitative şi accesul persoanelor în vîrstă la serviciile de înaltă performanţă, în special în regiunile rurale; îmbunătățirea supravegherii medicale a persoanelor în vîrstă de către medicii de familie, inclusiv la domiciliu; dezvoltarea asistenței medicale geriatrice și promovarea cunoștințelor și atitudinilor pentru o viață sănătoasă și activă. Pe de altă parte, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în colaborare cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova și Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova vor dezvolta parteneriate în scopul promovării drepturilor femeii și a problemelor de conciliere a responsabilităților profesionale cu cele familiei, precum și vor fortifica cadrul de reglementări în scopul combaterii discriminării la locul de muncă (inclusiv la angajare) a viitoarelor mame şi a femeilor cu copii.

Mai jos vizionați în întregime ședința Comisiei, preluată de pe www.privesc.eu

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la experiența internațională în implementarea politicilor migrației circulare pentru dezvoltare. - Gloria Moreno-Fontes Chammartin, expert în domeniul politicilor migraționale, Organizația Internațională a Muncii (ILO);

2. Cu privire la măsurile întreprinse și progresele înregistrate în procesul de creare a Centrului de cercetări demografice în conformitate cu decizia Comisiei din 12 decembrie 2011. - Mariana Șlapac, vicepreședinte al Academiei de Știinţe a Moldovei, dr.hab., prof.univ.;

3. Cu privire la dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru persoanele vîrstnice (deficienţe şi bune practici). - Gheorghe Țurcanu, viceministru al Sănătății;

4. Cu privire la condiţia reală a femeii pe piaţa muncii (informații privind studiile în domeniu, recomandări). - Mariana Buciuceanu-Vrabie, doctor în sociologie, cercetător ştiinţific superior, Institutul Integrare Europeană şi Știinţe Politice al Academiei de Știinţe a Moldovei, Valentina Bodrug-Lungu, doctor habilitat în pedagogie, conf. univ., Universitatea de Stat din Moldova, Asociația ”Gender-Centru”.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Informatia experienta internationala implementarea politicilor migratie circulara pentru dezvoltare ILO 35KB
» Experienta internationala implementarea politicilor migratie circulara pentru dezvoltare ILO 475KB
» Informatia dezvoltarea serviciilor de sanatate pentru persoanele virstnice MS 81KB
» Dezvoltarea serviciilor de sanatate pentru persoanele virstnice MS 1MB
» Informatie progrese in procesul de creare a Centrului demografic ASM 51KB
» Informatie conditia femeii pe piata muncii IIESP al ASM 61KB
» Informatie conditia femeii pe piata muncii USM 55KB
» Aspecte statistice situatia femeii pe piata muncii BNS 330KB
» Conditia femeii pe piata muncii IIESP al ASM 1MB
» Informatie femeile pe piata muncii Inspectia Muncii 54KB
» Conditia femeii pe piata muncii USM 140KB
» Procesul verbal al ședinței 130KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168280
Total ieri: 381
Total azi: 425
Online: 3