Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 1 din 01 martie 2012

 

Ședința Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare

Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a convocat pe data de 1 martie 2012 în prima ședință din acest an. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, societății civile și invitați.

Unul din principalele subiecte de pe ordinea de zi a ședinței a fost prezentarea rezultatelor prognozei actualizate a populației Republicii Moldova pînă în anul 2050 (nota informativă și graficele). Proiectarea (prognoza) demografică determină prin calcule numărul populaţiei, avînd la bază structura pe sexe şi vîrste a populației şi emiţînd ipoteze asupra evoluţiei natalității și mortalităţii. În vederea proiectărilor pe termen lung, savanţii de la Centrul de cercetări demografice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei au propus 3 scenarii de evoluţie demografică pentru populaţia de tip închis (fără a lua în calcul datele cu privire la fluxurile migraționale), din cauza datelor incomplete cu privire la migraţie.

În cadrul ședinței a fost examinată și sporirea competențelor de management ale funcționarilor publici prin cursurile de instruire ”Demografia și dezvoltarea locală” la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova. În procesul dezbaterilor la acest subiect, membrii Comisiei au subliniat importanța antrenării cadrelor calificate în domeniul demografic în procesul de predare a tematicii respective și extinderea numărului persoanelor instruite.

De asemenea, membrii Comisiei au analizat raportul de activitate pentru anul 2011 și au aprobat proiectul Planului de activitate pentru anul 2012, subiectele incluse fiind axate pe examinarea celor mai stringente probleme în domeniul demografic. Astfel, activităţile principale pe anul curent ale Comisiei vor fi direcţionate la crearea premiselor de stabilizare demografică şi implementare a prevederilor Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12.10.2011.

Coordonarea integrală a procesului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor implementării Programului, recomandarea corectărilor de rigoare vor fi efectuate de către Comisie, fapt care justifică din plin prevederea acţiunilor respective în Planul de activitate pe anul 2012. La prima etapă este necesară întreprinderea măsurilor de consolidare a potenţialului şi capacităţilor administrative în gestionarea coordonată a proceselor demografice, integrarea şi coordonarea programelor socio-economice de dezvoltare, axate pe principalele probleme demografice. Aceste priorităţi strategice au determinat necesităţile de prevedere în Planul Comisiei a temelor privind pregătirea specialiştilor demografi şi instruirea funcţionarilor publici de toate nivelele.

Realizarea măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni pe anii 2011-2013 al Programului național strategic în domeniul securității demografice necesită intensificarea conlucrării intersectoriale şi formarea diverselor parteneriate de colaborare în scopul soluţionării problemelor demografice la nivel naţional şi local, ceea ce a condiționat includerea acţiunilor din mai multe domenii la propunerea partenerilor naţionali şi internaţionali, avînd în vedere sugestiile înaintate de UNFPA, CALM, Academia de Ştiinţe a Moldovei ş.a.

Prevederea măsurilor privind eficientizarea activităţilor de ţin de înregistrare fenomenelor mişcării naturale sînt condiţionate de iniţierea în următoarea perioadă a procedeului de importanţă naţională şi internaţională, cum este Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor, urmînd a fi examinate de Comisie problemele privind gradul de pregătire pentru acest eveniment.

Includerea în Plan a acţiunilor pentru abordarea mai profundă a problemelor de delimitare reală a rolurilor în exercitare a asistenţei sociale la nivel local sau de examinare a posibilităţilor de ajustare a cadrului juridic ce se referă la munca neremunerată prestată în comunitate este argumentată de H.G. nr.768 din 12 octombrie 2011, care recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să elaboreze planuri de acţiuni proprii pentru realizarea la nivel raional a obiectivelor aprobate şi să contribuie în acest mod la stabilizarea demografică pentru perspectivele de dezvoltare locală.

Subiectele propuse pentru examinare în şedinţele Comisiei, care vizează aspectele dezvoltării serviciilor de sănătate pentru persoanele vîrstnice sau cu privire la diminuarea factorilor de influenţă asupra ratei mortalităţii în vîrsta aptă de muncă au fost motivate de marcarea în anul 2012 a Anului European al Îmbătrînirii Active și al Solidarității între Generații.

Una din problemele stringente, care ar trebui să determine preocupările prioritare ale Comisiei ţine de asigurarea cu spaţiul locativ a tinerilor, în special a tinerilor specialişti angajaţi la muncă în localităţile rurale. Această tematică vizează determinarea de soluţii în problema preluării de către un minister a activităţii de asigurare cu spaţiu locativ a tinerilor specialişti, repartizaţi în instituţiile publice din sate.

Implementarea Profilului Migraţional Extins, ca domeniu coordonat de Comisie în anul precedent, este importantă pentru a deţine instrumentul de argumentare a politicilor migraţionale şi integrarea acestora în strategiile de dezvoltare. Conform planului pe anul curent, la ultima ședinţă a Comisiei urmează să fie audiat primul raport asupra realizării sarcinilor în cadrul noului mecanism de evidenţă a fluxurilor migraţionale.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței nr.1 din 1 martie 2012 594KB
» Raportul de activitate a Comisiei în anul 2011 94KB
» Planul de activitate al Comisiei pentru anul 2012 216KB
» Informația privind prognoza demografică pentru Republica Moldova pînă în anul 2050 103KB
» Prezentarea prognozei demografice pentru Republica Moldova pînă în anul 2050 1MB
» Informație cu privire la sporirea competențelor de management ale funcționarilor publici prin cursurile de instruire ”Demografia și dezvoltarea locală” la Academia de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova 48KB
» Argumentarea activităților incluse în Planul Comisiei pentru anul 2012 72KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167919
Total ieri: 304
Total azi: 64
Online: 2