Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 3 din 20 octombrie 2011

Ședința Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare

Comisia națională pentru populație și dezvoltare s-a convocat în ședință pe data de 20 octombrie 2011. La şedinţa prezidată de președintele Comisiei, viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, au fost prezenţi majoritatea membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, invitați și mass media.

La deschiderea lucrărilor dl Moldovanu a trecut în revistă noile tendințe demografice, accentuînd importanța activității desfășurate de Comisie și necesitatea implicării tuturor membrilor ei, precum și a întregii comunități, în soluționarea problemelor demografice.

În calitate de invitat de onoare la ședință a participat dna Gaucaite Wittich Vitalija, șef al Departamentului Populaţie, expert al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE, Geneva), care a prezentat proiectul Ghidului de parcurs privind integrarea aspectelor îmbătrînirii în politicile naţionale. Ghidul, însoțit de un Plan de acțiuni pentru anii 2012-2016, este elaborat de către experții UNECE la solicitarea Guvernului Republicii Moldova. La ședința Grupului de lucru UNECE privind îmbătrînirea din noiembrie curent reprezentantul Republicii Moldova va prezenta Ghidul, iar pe parcursul anului 2012 acesta urmează să fie instituționalizat de Guvernul țării noastre.

În cadrul ședinței au fost examinate probleme de importanță majoră pentru societate, printre care obiectivele prioritare de sporire a natalității. Astfel, structurile guvernamentale cu atribuții în domeniu vor contribui la realizarea plenară a obiectivelor de creștere a natalității incluse în Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12.10.2011.

O altă problemă abordată în cadrul ședinței a fost aprobarea Listei indicatorilor și a Șablonului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova (PME). Comisia a recomandat aprobarea acestora prin hotărîre de Guvern care va desemna instituția responsabilă pentru producerea periodică a PME și va aproba Metodologia pentru estimarea fluxurilor migraționale internaționale bazate pe datele obținute la trecerea frontierei. În scopul acoperirii lacunelor în definițiile în domeniul migraţiei utilizate în legislația Republicii Moldova, s-a recomandat racordarea acestora la cerințele internaţionale.

De asemenea, de mare valoare au fost concluziile și recomandările pe marginea a două ample studii efectuate recent de experții naționali: Studiul privind îmbătrînirea în Republica Moldova și Cercetarea științifică „Speranţa de viaţă şi mortalitatea pe cauze de deces”. Rezultatele studiilor vor fi utilizate în argumentarea politicilor în domeniile de referință, precum și în dezvoltarea ipotezelor ce vizează evoluția speranței de viață în prognozele demografice.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea proiectului Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea pentru Republica Moldova. Relatarea dnei Vitalija Gaucaite Wittich, șef al Departamentului Populație, expert al Comisiei Economice Europene a Organizației Națiunilor Unite (UNECE, Geneva);

2. Examinarea obiectivelor prioritare de sporire a natalității - dna Rodica Scutelnic, șef al Direcției politici asistența medicală femeii, copilului și grupurilor vulnerabile a Ministerului Sănătății,
dna Potîng Tatiana, viceministru al educației, membru al Comisiei, dna Gagauz Olga, dr.in sociologie, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM;

3. Aprobarea variantei finale a Listei Indicatorilor și a Șablonului Profilului Migrațional Extins al Republicii Moldova - dl Ghenadie Crețu, Organizația Internațională pentru Migrație;

4. Prezentarea rezultatelor Studiului privind îmbătrînirea în Republica Moldova - dna Poalelungi Olga, Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM;

5. Audierea rezultatelor cercetării „Speranța de viață și mortalitatea pe cauze de deces” - dna Penina Olga,
Institutul Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM;

6. Diverse.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al sedintei Comisiei din 20 octombrie 2011 3MB
» Informație despre proiectul Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea pentru Republica Moldova 43KB
» Informația Ministerului Sănătății cu privire la obiectivele de sporire a natalității 65KB
» Informația Consiliului Național pentru Participare cu privire la obiectivele de sporire a natalității 42KB
» Informația Organizației Internaționale pentru Migrație cu privire la necesitatea aborbării Listei indicatorilor și Șablonului Profilului Migrațional Extins (PME) al Republicii Moldova 77KB
» Lista indicatorilor pentru Profilul Migrațional Extins 245KB
» Informație cu privire la Studiul privind îmbătrînirea în Republica Moldova 85KB
» Informație cu privire la cercetarea „Speranța de viata și mortalitatea pe cauze de deces” 143KB
» Informația Academiei de Științe a Moldovei cu privire la obiectivele de sporire a natalității 152KB
» Prezentarea Academiei de Științe a Moldovei cu privire la obiectivele de sporire a natalității 509KB
» Prezentarea Studiului privind îmbătrînirea în Republica Moldova 2MB
» Prezentarea cercetării „Speranța de viata și mortalitatea pe cauze de deces” 2MB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167919
Total ieri: 304
Total azi: 64
Online: 2