Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 2 din 08 iulie 2011

Ședința Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare

Comisia națională pentru populație și dezvoltare, condusă de viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, s-a convocat în ședință pe data de 8 iulie 2011. La şedinţa ordinară au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale și invitați.

Agenda ședinței a inclus examinarea unui șir de probleme de importanță majoră pentru societate, inclusiv conlucrarea cu autoritățile administrației publice locale, reglementarea evidenței migrației interne, precum și examinarea problemelor privind emigrarea tinerilor.

Doamna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședintele Comisiei, a menționat importanța determinării modalităților de colaborare cu autoritățile administrației publice locale în implementarea politicilor demografice în vederea corelării priorităţilor demografice cu necesităţile de dezvoltare în toată ţara. Conform deciziei Comisiei, va fi elaborat un plan concret de acțiuni în scopul informării şi sensibilizării comunităţilor privind problemele demografice, căile de adaptare la îmbătrînirea populaţiei şi identificarea posibilităţilor de ameliorare în vederea asigurării condiţiilor de dezvoltare în localităţile ţării.

De asemenea, reprezentanții Biroului Național de Statistică și a Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor au scos în evidență cauzele și au propus soluții concrete pentru asigurarea evidenței calitative a populației pe întreg teritoriul țării, inclusiv a migrației interne.

Problemele ce țin de domeniul emigrării au fost discutate în ședință sub două aspecte: pe de o parte, a fost examinată și aprobată lista indicatorilor Profilului Migrațional Extins. Pe de altă parte, au fost audiate informațiile privind cauzele emigrării tinerilor, fiind expuse în viziunea Ministerului Tineretului și Sportului, precum și a Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Astfel, în scopul reducerii fenomenului de emigrare a tinerilor din țară și creării condițiilor pentru angajarea lor Comisia a decis inițierea unui șir de acțiuni grupate pe domenii prioritare de intervenție.

Ordinea de zi:

1. Determinarea modalităţilor de conlucrare cu autorităţile administraţiei publice locale în problemele demografice în teritoriu - dna Buliga Valentina, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, vicepreședinte al Comisiei;

2. Aprobarea Listei indicatorilor pentru Profilul Migraţional Extins, destinată evidenţei în domeniul migraţiei internaţionale - dl Ghenadie Creţu, coordonator programe Migraţie şi Dezvoltare, Organizaţia Internaţională pentru Migraţie;

3. Cu privire la reglementările pentru evidenţa migraţiei interne - dl Valcov Vitalie, director general adjunct al Biroului Naţional de Statistică, dna Iacob Mihaela, viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, membru al Comisiei;

4. Examinarea problemelor privind emigrarea tinerilor (situaţia pe piaţa forţei de muncă, impactul economic, prognoza şi măsuri de redresare) - dl Bodişteanu Octavian, viceministru al tineretului şi sportului, membru al Comisiei, dna Buliga Valentina, ministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei, vicepreședinte al Comisiei;

5. Diverse:
- Informație privind experienţa Statului Israel în organizarea serviciilor comunitare pentru persoanele în vîrstă - dl Sainsus Valeriu, doctor în geografie, conferenţiar, ASEM;

- Informație privind Acordul de colaborare între Guvernul Republicii Moldova, Institutul Internaţional de Îmbătrînire – ONU din Malta şi UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie - dl Gîlca Boris, coordonator programe UNFPA, membru al Comisiei.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Procesul verbal al ședinței din 8 iulie 2011 123KB
» Determinarea modalităţilor de conlucrare cu autorităţile administraţiei publice locale în problemele demografice în teritoriu 60KB
» Informație cu privire la Lista indicatorilor pentru Profilul Migrațional Extins 56KB
» Lista indicatorilor Profilului Migrațional Extins 238KB
» Informația Biroului Național de Statistică cu privire la reglementările pentru evidenţa migraţiei interne 63KB
» Informația Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor cu privire la reglementările pentru evidenţa migraţiei interne 71KB
» Informația Ministerului Tineretului şi Sportului cu privire la examinarea problemelor privind emigrarea tinerilor 58KB
» Informația Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei privind ocuparea şi şomajul în rîndul tinerilor 55KB
» Prezentarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei privind ocuparea şi şomajul în rîndul tinerilor 860KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167919
Total ieri: 304
Total azi: 64
Online: 2