Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 14 mai 2019
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 1 din 17 martie 2011
Descarcă fişier: procesul verbal sedinta cnpd 1-2011.pdf (2MB)

Ședința Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare

Ședința ordinară a Comisiei, prezidată de viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, președintele ei, s-a întrunit pe data de 17 martie 2011. La şedinţă au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic de profil, organizațiilor internaționale, precum şi mass-media. Membrii Comisiei au salutat prezența profesorului Jozeph Troisi, directorul Institutului ONU pentru Îmbătrînire din Malta, care a ținut un discurs cu privire la fenomenul de îmbătrînire a populației.

Unul din principalele subiecte examinate în cadrul ședinței a fost proiectul Strategiei naționale în domeniul securității demografice în Republica Moldova, definitivat conform obiectivelor Programului de guvernare pentru anii 2011-2014. Dna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, vicepreședintele Comisiei, a prezentat viziunile strategice, pe o perioadă de 15 ani, privind căile de orientare a politicilor demografice și de gestionare a riscurilor în corelare cu priorităţile socio-economice la nivel naţional.

Doamna Buliga a menționat că scopul general al Strategiei constă în determinarea sarcinilor şi acţiunilor factorilor de decizie şi ale comunităţii pentru ameliorarea stării demografice, inclusiv promovarea politicilor destinate să asigure securitatea demografică. Prin urmare, esenţa documentului constă în stabilirea căilor de soluţionare a problemelor ce privesc populaţia şi dezvoltarea, precum şi în mobilizarea administrativă a resurselor financiare, eforturilor comunităţii în vederea redresării stării demografice actuale, diminuării efectelor şi tendinţelor nefavorabile privind procesele de schimbare a structurii populaţiei şi a impactului economic previzibil. Astfel, imperativul politicilor pentru gestionarea demografică se rezumă la asumarea sarcinilor strategice privind diminuarea tendinţei de scădere a numărului populaţiei, iar pe viitor, pregătirea pentru o perioadă lungă de îmbătrînire, cînd se va reduce populaţia activă şi va creşte raportul de dependenţă economică.

Un capitol important inclus în Strategie este dedicat politicii familiale, care vizează un ansamblu de activităţi elaborate special pentru a sprijini familiile, tratînd problemele cu care familia se confruntă în relaţiile ei cu societatea. Prin politici familiale instituțiile guvernamentale urmează să realizeze scopul de promovare a programelor ce ţin de educaţia pentru viaţa de familie, planificarea familială, îngrijirea copilului, adopţia, asigurarea socială, asistenţa financiară, programele de dezvoltare a copilului, programele de educaţie pentru taţi.

În cadrul ședinței au fost examinate rezultatele preliminare ale activităţii efectuate de două grupuri de lucru create prin decizia Comisiei din 24 august 2010. Primul – cu privire la eficientizarea mecanismelor de evidenţă a fluxurilor migraţionale – își va continua activitatea în scopul coordonării mai eficiente a procesului de evidenţă a fluxurilor migraţionale interne şi externe, asigurării schimbului eficient de date între instituţiile cu atribuţii în domeniul migraţiei şi implementării metodologiei internaţionale privind elaborarea statisticii migraţionale. Al doilea – privind eficientizarea mecanismelor de reglementare instituţională a procesului de prognozare demografică – își va continua activitatea în scopul elaborării mecanismului respectiv, care va fi prezentat Comisiei pînă la sfîrșitul anului 2011.

De asemenea, în ședință a fost audiat raportul de activitate în anul 2011 și aprobat Planul de activitate pentru anul 2011, subiectele incluse fiind axate pe examinarea celor mai stringente probleme în domeniul demografic. Potrivit președintelui Comisiei, ședințele vor fi convocate cel puțin o dată în trimestru.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la activitatea Comisiei în anul 2010 şi aprobarea Planului de activitate pentru anul 2011 -  dl Mihail Moldovanu, preşedintele CNPD;

2. Fenomenul de îmbătrînire a populației: impact și implicații - prof. Jozeph Troisi, directorul Institutului ONU pentru Îmbătrînire din Malta;

3. Cu privire la proiectul Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Republica Moldova - dna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei;

4. Cu privire la activitatea grupurilor de lucru referitoare la: eficientizarea mecanismelor de evidenţă a fluxurilor migraţionale şi mecanismele de reglementare instituţională a procesului de prognozare demografică - dl Vitalie Valcov, director general adjunct al Biroul Naţional de Statistică, dl Ghenadie Crețu, coordonator programe Migrație și Dezvoltare, Organizația Internațională pentru Migrație.

 

         ***

În conformitate cu Regulamentul Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare, aprobat prin H.G. nr.126 din 7.02.2007, ședinţele sînt organizate de Secretariatul ei, abilitat între altele cu funcţia de a pregăti proiectul agendei şedinţelor şi de a întocmi procesele-verbale ale acestora. Şedinţele Comisiei sînt organizate o dată în trimestru pentru a demara dezbateri şi consultări publice în domeniul demografic şi a realiza obiectivele majore ale Comisiei, printre acestea fiind şi asigurarea securităţii demografice a ţării.


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Planul de activitate a Comisiei pentru anul 2011 524KB
» Strategia națională în domeniul securității demografice în RM (Proiect) 773KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2010 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 269 365  Fax: (+373 22) 269 366
Email: demografie@cnpd.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167920
Total ieri: 304
Total azi: 65
Online: 1