Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Miercuri, 22 mai 2024
Legislaţia

Cadrul juridic cu implicări în domeniul demografiei:
Constituţia Republicii Moldova, adoptată  la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1);
Codul Familiei nr.1316-XIV din 26.10.2000 (Monitorul Oficial din 26.04.2001, nr.47-48, art.210);
Hotărîrea Guvernului nr.126
din 7 februarie 2007 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului de activitate a ei (Monitorul Oficial nr.21-24/140 din 16.02.2007);

Hotărîrea Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011 cu privire la aprobarea Programului național strategic în domeniul securității demografice pentru anii 2011-20125 (Monitorul Oficial nr.182-186/851 din 28.10.2011)

LEGI:
Legea asistenţei sociale, nr.547-XV din 25.12.2003;
Legea cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000;
Lega cu privire la măsurile de protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la gazele naturale, nr. 261-XVI  din 27.07.2006;
Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr.909-XII din 30.01.1992;
Legea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, nr.499-XIV din 14.06.1999;
Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, 289-XV din 22.07.2004 (privind indemnizaţie pentru deces);
Legea privind sistemul public de asigurări sociale, nr.486-XIV din 08.07.1999;
Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, nr.156-XIV din 14 octombrie 1998;
Legea cu privire la fondurile nestatale de pensii, nr.329-XIV din 23 martie 1999;
Legea cu privire la asigurarea egalitîţii de şanse între femei şi bărbaţi, nr.5-XVI din 09.02.2006;
Legea privind aderarea Republicii Moldova la Protocolul opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999 nr.318-XVI din 15.12.2005;
Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241-XVI din 20.10.2005;
Legea cu privire la  prevenirea şi combaterea violenţei în familie, la 01.03.2007;
Legea cu privire la migraţiune, nr.1386-XV din 11.10.2002;
Lege cu privire la migraţia de muncă, nr.180-XVI din 10.07.2008 (Monitorul Oficial nr.162-164/598 din 29.08.2008)

Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr.102-XIX din 13.03.2003;
Legea cu privire la tineret, nr.279-XIV din 11.02.1999;
Lege cu privire la drepturile copilului, nr.338-XIII din 15.12.1994;
Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411-XIII din 28.03.1995;
Legea cu privire la statistica oficială, nr.412-XV din 09.12.2004;
Lege cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, nr.17 din 15.02.2007 (Monitorul Oficial 107-111/468, 27.07.2007);
Legea privind actele de stare civilă, nr.100-XV din 26.04.2001;
Legea cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială, nr.85 din 24.05.2001;

HOTĂRÎRI ALE PARLAMENTULUI:
Strategia  reformei de asigurare cu pensii din Republica Moldova, HPRM nr.141-XIV din 23.09.1998;
Strategia de reformă a sistemului de asistenţă socială, HPRM nr.416—XIV din 28.05.99;

HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI:

242/02.03.2007 cu privire la implementarea Planului naţional de acţiuni “Educaţie pentru toţi” pe anii 2004-2008//Monitorul Oficial 36-38/263, 16.03.2007;
270/13.03.2007 cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional educaţional//Monitorul Oficial 51-53/383, 13.04.2007;
237/01.03.2007 pentru aprobarea Raportului cu privire la implementarea Programului de modernizare a sistemului educaţional în Republica Moldova//Monitorul Oficial 36-38/260, 16.03.2007;
569/21.05.2007 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea şi realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului agroalimentar în perioada anilor 2006-2015//Monitorul Oficial 74-77/604, 01.06.2007;
605/31.05.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015//Monitorul Oficial 82-85/660, 15.06.2007;
658/12.06.2007 cu privire la Programul naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015//Monitorul Oficial 82-85/676, 15.06.2007;

784/09.07.2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012//Monitorul Oficial 103-106/823, 20.07.2007;
889/06.08.2007 cu privire la măsurile de protecţie socială a populaţiei în legătură cu majorarea tarifelor la energia electrică//Monitorul Oficial 117-126/912, 10.08.2007;

954/20.08.2007 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale privind acţiunile comunitare pentru susţinerea copiilor aflaţi în dificultate pe anii 2007-2009//Monitorul Oficial 131-135/989, 24.08.2007;
1401/13.12.2007 privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat “Migraţie şi azil”//Monitorul Oficial 203-206/1478, 28.12.2007;
nr. 834  din  07.07.2008 cu privire la Sistemul informaţional integrat al Serviciului Grăniceri (Monitorul Oficial nr.125-126/841 din 15.07.2008);
1471/24.12.2007 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017//Monitorul Oficial 8-10/43, 15.01.2008;
158/04.03.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională (Monitorul Oficial nr. 34 din 09.03.2010, art. 212);
1446/19.12.2006 cu privire la punerea în aplicare a noilor registre de evidenţă a gospodăriilor populaţiei (Monitorul Oficial nr.199-202/1548 din 29.12.2006);
258/03.04.2009 cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuţi şi asigurarea lor cu buletine de identitate (Monitorul Oficial nr.68/307 din 07.04.2009);
768/27.06.2008 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru consolidarea managementului migraţiei şi al sistemului de azil din Republica Moldova pe anii 2008-2009 (Monitorul Oficial nr.117-119/775 din 04.07.2008);
133/23.02.2010 cu privire la Comisia pentru coordonarea unor activităţi ce ţin de procesul migraţional (Monitorul Oficial nr.30-31 din 26.02.2010, art.180);
450/02.06.2010 pentru aprobarea Planului naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011 (Monitorul Oficial nr.87-90/519 din 04.06.2010);

Dispoziţia Guvernului nr.32 din 22.04.2010 privind crearea Comisiei guvernamentale pentru protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească.

Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168356
Total ieri: 396
Total azi: 501
Online: 4