Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 02 iunie 2020
Organe de lucru

Organele de lucru şi atribuţiile lor principale:

Biroul executiv este un organ permanent care asigură conducerea Comisiei în perioada dintre şedinţe. Din Biroul executiv fac parte:

Biroul executiv are următoarele atribuţii:
a) aprobă planurile de lucru, agendele şedinţelor şi programele de activitate ale Comisiei;
b) examinează în prealabil chestiunile propuse de consiliile de specialitate şi/sau grupurile de lucru spre examinare la şedinţele Comisiei;
c) convoacă şedinţele Comisiei la propunerea preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a unei treimi din membrii Comisiei, precum şi exercită alte funcţii, în limitele competenţei, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament.

Preşedintele Comisiei ( ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.):
a) dirijează activitatea Comisiei, convoacă şi prezidează şedinţele ei;
b) invită la lucrările Comisiei, după caz, conducători şi specialişti din autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, alte instituţii, precum şi experţi independenţi;
c) reprezintă Comisia în relaţiile cu terţe părţi, în limitele competenţei sale, şi este responsabil de chestiunile aferente domeniului de activitate al Comisiei.

Vicepreşedintele Comisiei (viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei):
a) coordonează activitatea consiliilor de specialitate şi/sau a grupurilor de lucru;
b) în absenţa preşedintelui Comisiei, prezidează şedinţele acesteia, în baza deciziei preşedintelui;
c) organizează şi dirijează activitatea secretariatului Comisiei şi este responsabil de eficienţa activităţii acestuia;
d) certifică procesele-verbale ale şedinţelor consiliilor de specialitate şi/sau ale grupurilor de lucru.

Secretariatul  asigură activitatea curentă şi funcţionalitatea Comisiei, fiind reprezentat de Direcția politici migraționale și demografice din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Şeful direcției respective este, totodată, secretar al Comisiei. Activitatea Secretariatului este reglementată de Regulamentul CNPD, Regulamentul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, regulamentul Direcția politici migraționale și demografice şi este dirijată de vicepreşedintele Comisiei.

Consiliile de specialitate (permanente sau temporare) şi/sau grupurile de lucru pot fi create în vederea exercitării atribuţiilor Comisiei.  Componenţa Consiliilor se formează din membrii Comisiei, iar a grupurilor de lucru – din persoane desemnate la propunerea membrilor CNPD.

Consiliile, grupurile de lucru se întrunesc în şedinţe ori de cîte ori este necesar, la decizia preşedintelui Comisiei sau a Biroului executiv.

Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167890
Total ieri: 134
Total azi: 35
Online: 3