Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Miercuri, 22 mai 2024
Atribuţii

CNPD are următoarele atribuţii:

Evaluarea fenomenelor demografice efective şi prognozate, pe baza informaţiilor existente şi obţinute din studii şi cercetări, din surse administrative şi statistice, precum şi a impactului tendinţelor de dezvoltare a populaţiei asupra stării socioeconomice, pe termen mediu şi lung;

Coordonarea procesului de elaborare a politicilor de securitate demografică, a programelor şi planurilor de acţiuni în domeniu, pe termen mediu şi lung;

Elaborarea seturilor de indicatori şi a recomandărilor pentru realizarea studiilor statistice în Republica Moldova;

Asigurarea elaborării coordonate a politicilor cu impact direct asupra situaţiei sociale în corelare cu tendinţele demografice;

Avizarea programelor şi a strategiilor ce vizează dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova;

Elaborarea, în scopul prevenirii şi depăşirii efectelor negative în situaţia demografică, a propunerilor şi recomandărilor care urmează a fi incluse în strategiile de dezvoltare;

Efectuarea analizei studiilor privind evoluţia indicatorilor statistici sociodemografici la nivel naţional şi internaţional;

Înaintarea propunerilor privind asigurarea securităţii demografice în Republica Moldova;

Colaborarea cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţiile de învăţămînt şi de cercetare în domeniu;

Identificarea instituţiilor care vor fi desemnate responsabile pentru realizarea activităţilor privind problemele populaţiei, procesele sociale şi evoluţia demografică contemporană;

Evaluarea rezultatelor implementării propriilor recomandări şi înaintarea propunerilor de îmbunătăţire a politicilor guvernamentale în domeniul demografic, în conformitate cu sarcinile asumate pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană;

Prezentarea anuală la Guvern a rapoartelor privind activitatea desfăşurată, a notelor de sinteză privind fenomenele demografice şi prognozele evoluţiilor demografice, acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute în domeniu;

Studierea experienţei internaţionale, participarea la acţiunile organizaţiilor internaţionale vizînd problemele populaţiei şi dezvoltării;

Participarea, prin reprezentanţi, la conferinţe, seminare, şedinţe, mese rotunde, precum şi organizarea unor astfel de acţiuni;

Adoptarea planurilor proprii de activitate;

Alte atribuţii, în limitele competenţei sale.

Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167865
Total ieri: 502
Total azi: 10
Online: 2