Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 12 ianuarie 2021
Glosar de termeni demografici
»
1
» $(nslookup KycFYzRl)
1
» ${10000263+10000089}
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
set|set&set
» 1
$(nslookup RAV26sx7)
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
${9999838+9999800}
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1&n981947=v944152
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
» 1
1
» 1
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
» 1
1
» 1
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
testasp.vulnweb.com
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1
1
» 1&n911855=v908727
1
» Analiză demografică longitudinală
Analiza fenomenelor demografice în sînul generaţiilor; ex.: analiza mortalităţii pe vîrste în generaţia 1900, analiză care se poate elabora după dispariţia generaţiei – aprox. în anul 2000, cînd avem distribuţia pe vîrste a tuturor deceselor din generaţia 1900 (suma lor este egală cu efectivul generaţiei la naştere).
» Analiză demografică pe cohortă
Observarea comportamentului demografic al unei cohorte pe parcursul vieţii sau în mai multe perioade de timp; de exemplu, examinarea caracteristicilor fertilităţii cohortei de persoane născute între 1940-1945 pe parcursul vieţii lor fertile. Ratele calculate în baza datelor înregistrate pe cohortă sunt indicatori ai cohortei şi se folosesc pentru analize longitudinale. A se compara cu Analiză demografică transversală (pe perioadă).
» Analiză demografică pe perioadă
Observarea unei populaţii într-o anumită perioadă de timp. O astfel de analiză „fotografiază” o populaţie pe o perioadă relativ scurtă de timp, de exemplu un an sau la un moment dat. Indicatorii demografici (rate, rapoarte) calculaţi pe baza datelor din perioada respectivă sunt valabili pentru acea perioadă şi se folosesc pentru analize transversale. A se compara cu Analiză demografică longitudinală.
» Analiză demografică transversală
Analiza fenomenelor demografice pe ani calendaristici.
» Baby Boom
O creştere puternică a ratelor de fertilitate şi a numărului absolut de naşteri din SUA, Canada, Australia şi Noua Zeelandă imediat după sfârşitul celui de-al doilea război mondial (1947-1961).
» Capacitatea de susţinere
Dimensiunea maximă a unei populaţii rezidente care poate să trăiască într-un ecosistem dat.
» Cercetarea selectivă (ancheta demografică)
Studiul asupra unui eşantion de persoane sau gospodării dintr-o populaţie, cu scopul de a descoperi caracteristici sau tendinţe demografice pentru un segment mai mare sau pentru toată populaţia. A se vedea şi Recensămînt.
» Cohorta
Grup de persoane care împărtăşesc acelaşi eveniment demografic şi care sînt studiate în acelaşi timp. De exemplu, cohorta născuţilor anului 1900 este formată din toate persoanele născute în acel an. Există şi cohorte ale cuplurilor căsătorite în acelaşi an, ale promoţiilor şcolare etc.
» Controlul naşterilor
Metode folosite de cupluri ce permit ca actul sexual să aibă loc cu o probabilitate scăzută de concepţie şi naştere. Termenul de control al naşterilor este folosit deseori ca sinonim al contracepţiei, controlului fertilităţii şi planificării familiale. Dar controlul naşterilor include şi avortul, în timp ce metodele de planificare familială, în mod explicit, îl exclud.
» Controlul populaţiei
Concept ce se adresează relaţiei dintre fertilitate, mortalitate şi migraţie, dar este folosit, mai ales, cu referire la eforturile de a încetini creşterea populaţiei prin reducea fertilităţii. A nu se confunda cu planificarea familială.
» Creşterea populaţiei
Creşterea totală a populaţiei ce rezultă din interacţiunea naşterilor, deceselor şi migraţiei dintr-o populaţie intr-o anumită perioadă de timp.
» Creşterea zero
O populaţie în echilibru, cu o rată de creştere zero, atinsă cînd numărul nou-născuţilor vii plus cel al imigranţilor este egal cu numărul de decese plus cel al emigranţilor.
» Demografia
Studiul ştiinţific al populaţiilor umane care se referă la mărimea, structura, distribuţia, densitatea, creşterea şi alte caracteristici ale populaţiei, precum şi cauzele şi consecinţele modificării acestor factori.
» Densitatea populaţiei
Numărul de persoane pe unitatea de suprafaţă de teren; de exemplu, numărul de persoane pe pe kilometru pătrat (milă pătrată) de teren arabil.
» Depopularea
Starea de scădere accentuată a numărului populaţiei.
» Descendenţa finală
Numărul de copii pe care îi are o femeie dintr-o cohortă de femei pe parcursul vieţii fertile.
» Durata de viaţă
Vîrsta maximă pe care ar atinge-o o persoană în condiţii optime.
» Ecuaţia echilibrului
Formula de bază în demografie, folosită pentru a estima modificarea populaţiei totale între două momente în timp, sau pentru a estima orice componentă necunoscută a modificării populaţiei, în condiţiile în care celelalte componente sînt cunoscute. Ecuaţia balanţieră include toate componentele mişcării populaţiei: naşteri, decese, imigraţie, emigraţie.
» Emigrant
Cetăţean al ţării care pleacă peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe teritoriul altui stat.
» Emigraţia
Procesul de părăsire a unei ţări pentru stabilirea reşedinţei permanente sau temporare în altă ţară.
» Etnia
Grup uman de aceeasi origine, limbă si tradiţii culturale, nu diferenţele biologice sau fizice care disting grupurile de persoane.
» Explozia demografică
Expresie folosită pentru a descrie tendinţa de creştere rapidă a populaţiei din secolul XX, rezultată dintr-o rată mondială de natalitate mult mai ridicată decît rata mondială de mortalitate.
» Familia
Formă socială de bază, întemeiată prin căsătorie, și care constă din soț, soție și din descendenții acestora. De obicei două sau mai multe persoane ce trăiesc împreună şi sînt înrudite prin naştere, căsătorie sau adopţie. Familiile pot fi formate din fraţi/surori sau alte rude sau din cuplurile căsătorite şi copiii lor.
» Fecunditatea
Capacitatea fiziologică a unei femei de a se reproduce.
» Fertilitatea
Perfomanţa reproductivă reală a unei persoane, cuplu, grup sau a unei populaţii.
» Gospodăria
Una sau mai multe persoane (înrudite) care locuiesc împreună, avînd buget comun și valorificînd în comun bunurile dobîndite prin munca lor.
» Imigrant
Cetăţean străin sau apatrid care a obţinut dreptul de a se stabili cu traiul permanent sau temporar într-o țară străină, părăsind țara de origine şi care pierde acest statut odată cu părăsirea teritoriului sau cu dobîndirea cetăţeniei ţării respective în conformitate cu legislaţia în vigoare.
» Imigraţia
Procesul de intrare pe teritoriul unei ţări pentru a obţine o rezidenţă permanentă sau tempoprară.
» Migrant ilegal
Străin ce a intrat pe teritoriul unei ţări fără a se supune unui control sau fără documentele necesare, sau care a violat condiţiile de admitere legală pe teritoriul acelei ţări, de exemplu, prin depăşirea perioadei de şedere acordată prin viza de turist sau student.
» Naţionalitate
Apartenență a unei persoane la o anumită națiune
» Naţiune
Comunitate stabilă de oameni, istoricește constituită ca stat, apărută pe baza unității de limbă, de teritoriu, de viață economică și de factură psihică, care se manifestă în particularități specifice ale culturii naționale și în conștiința originii și a sorții comune.
» set|set&set
1
» Spor natural
Surplusul (sau deficitul) de naşteri asupra deceselor din cadrul unei populaţii, într-o anumită perioadă de timp.
» twNawYDj
1
» „Furtul de creiere”
Emigrarea unei proporţii semnificative de persoane cu grad ridicat de şcolarizare şi pregătire profesională dintr-o ţară, de obicei către alte ţări ce oferă oportunităţi economice şi sociale mai bune (de exemplu, medici ce părăsesc o ţară în curs de dezvoltare pentru a practica medicina într-o ţară dezvoltată).
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168023
Total ieri: 195
Total azi: 168
Online: 1