Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 08 septembrie 2020
Şedinţe ale Comisiei
Vezi anul: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2008 / 2007 /
Ședința nr. 2 din 24 august 2010
Descarcă fişier: proces verbal sedinta 2.doc (113KB)

Pe 24 august s-a desfăşurat a doua şedinţă ordinară a Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare (CNPD) din acest an. Şedinţa a reunit specialişti din domeniul demografic şi a pus în discuţie ultimele evoluţii demografice din ţară. La şedinţă au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu, ai mediului academic de profil, precum şi mass-media.

Una din problemele analizate în cadrul şedinţei a fost examinarea activităţilor desfăşurate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în procesul de elaborare a proiectului Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Republica Moldova. Dna Valentina Buliga, ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei, vicepreşedintele CNPD, a prezentat priorităţile politicilor demografice şi a relatat despre corelarea obiectivelor strategice şi a acţiunilor la orientările prioritare ale Programului de Guvernare şi la realităţile socialo-economice. Din aprilie curent în proiectul Strategiei au fost introduse datele statistice ce caracterizează procesele demografice curente, ajustate rezultatele prognozei demografice conform estimărilor recente şi au fost incluse noi obiective în principalele domenii de influenţă asupra dezvoltării populaţiei. Astfel, au fost propuse noi obiective sectoriale în domeniul asistenţei şi asigurărilor sociale, gestionării proceselor migraţionale, educaţiei, mediului, ocrotirii sănătăţii, statisticii demografice şi al cercetărilor ştiinţifice demografice. A fost iniţiat procesul de consultări publice asupra proiectului Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Republica Moldova conform reglementărilor în vigoare, care a fost plasat pe site-ul CNPD şi al Ministerului (www.mmpsf.gov.md). De asemenea, au fost planificate discuţiile publice asupra proiectului Strategiei cu reprezentanţii structurilor guvernamentale şi ai societăţii civile, iar sinteza opiniilor privind corespunderea obiectivelor politicilor demografice prevăzute cu necesităţile reale ale populaţiei va fi inclusă în proiectul final al documentului.

O altă problemă examinată a fost chestiunea cu privire la stabilirea datei următorului Recensămînt general al populaţiei din Republica Moldova, în cadrul rundei 2010. CNPD a acceptat propunerea BNS cu privire la desfăşurarea următorului Recensământ al populaţiei în anul 2013 şi a decis să promoveze această iniţiativă în Guvern şi Parlament pentru a iniţia procesul de pregătire a viitorului Recensămînt al populaţiei.

În cadrul şedinţei a fost lansat oficial site-ul CNPD: www.demografie.md, care poate fi accesat şi la adresa: www.demografie.cnpd.gov.md. Conceptul paginii electronice a fost elaborat de Secţia politici demografice a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Secretariatul CNPD), care a fost aprobat în cadrul şedinţei precedente a Comisiei. Rubricile site-ului au fost prezentate în regim interactiv, avînd conexiunea la reţeaua Internet, fiind astfel demonstrate cele mai importante realizări. În vederea promovării site-ului, Comisia a recomandat membrilor săi să însereze banne-rul CNPD pe paginile electronice ale instituţiilor pe care le reprezintă. Site-ul conţine informaţii utile cu referire la domeniul demografic, iar conţinutul informaţional va fi administrat de Secţia politici demografice (Secretariatul CNPD).

Alte probleme analizate în cadrul şedinţei au fost reglementarea la nivel instituţional a procesului de prognozare demografică, examinarea oportunităţilor de instituire a unui Centru demografic republican şi dezvoltarea sistemului statisticii demografice.

ORDINEA DE ZI:

1. Reglementarea la nivel instituţional a procesului de prognozare demografică – raportor Academia de Ştiinţe a Moldovei.
2. Examinarea oportunităţilor de fortificare a capacităţilor Biroului Naţional de Statistică privind dezvoltarea sistemului statisticii demografice – raportor Biroul Naţional de Statistică; coraportori: Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, Ministerul Afacerilor Interne.
3.Instituirea Centrului de studii demografice (argumentarea necesităţii şi a domeniilor de competenţă, formarea cadrului instituţional şi juridic) – raportor Academia de Ştiinţe a Moldovei; coraportori: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biroul Naţional de Statistică.
4.Lansarea site-ului oficial al Comisiei – raportor: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Secretariatul Comisiei.
5. Activităţile efectuate în procesul de elaborare a proiectului Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Republica Moldova – raportor: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
6.Cu privire la stabilirea datei următorului Recensămînt general al populaţiei în cadrul rundei 2010 – raportor Biroul Naţional de Statistică.

***

Şedinţele Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare sînt organizate de Secretariatul ei, abilitat între altele cu funcţia de a pregăti proiectul agendei şedinţelor şi de a întocmi procesele-verbale ale acestora. Şedinţele Comisiei sînt organizate o dată în trimestru pentru a demara dezbateri şi consultări publice în domeniul demografic şi a realiza obiectivele majore ale Comisiei, printre acestea fiind şi asigurarea securităţii demografice a ţării.

Ascultă înregistarea audio de la şedinţă:

sau descarcă de aici


Informaţii examinate în ședință și alte documente

» Reglementarea procesului de prognozare demografică 53KB
» Dezvoltarea sistemului statisticii demografice 76KB
» Procesul de elaborare a proiectului Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice 113KB
» Cu privire la stabilirea datei următorului Recensămînt al Populaţiei 40KB
» Cu privire la instituirea Centrului naţional de cercetări demografice 115KB

Inapoi la lista ședintelor
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 168118
Total ieri: 307
Total azi: 263
Online: 2