Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Sâmbătă, 01 august 2020
Noutăţi și evenimente
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2019
Data publicării: Marţi, 02 iunie 2020

Biroul Naţional de Statistică a prezentat informaţia privind situaţia copiilor în anul 2019.

Numărul copiilor este în descreștere continuă

La 1 ianuarie 2020, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 583,2 mii1, sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită, la începutul anului 2020, a constituit 22,2%. Un loc important în completarea acestui grup de vârstă îl dețin copiii născuți-vii, care în anul 2019 au constituit 32,0 mii, fiind în descreștere cu 7,8%, față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2019 a constituit 12,2 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. În perioada 2015-2019 cea mai înaltă rată a natalității, s-a înregistrat în anul 2015, constituind 14,5 născuți-vii la 1000 locuitori.

În numărul născuților vii predomină băieții

Din numărul copiilor născuți-vii, 51,3% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 105 băieţi la 100 fete. Cei mai mulţi copii (88,5%) s-au născut după o durată a sarcinii de peste 35 săptămâni.

Femeile din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără comparativ cu cele din mediul urban

Comportamentul reproductiv în rândul femeilor de vârstă fertilă a suferit transformări în ultimii ani, evidențiate atât în diferenţele de vârste la prima naștere, cât şi în diferențele pe medii de reşedinţă ale acestora. Astfel, vârsta medie a mamei la prima naștere, în anul 2019, a fost de 25,2 ani. Femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără - 24,1 ani, comparativ cu cele din mediul urban - 27,0 ani. Distribuţia născuţilor-vii în funcție de vârsta mamei evocă concentrarea acestora în intervalul de vârstă de până la vârsta de 30 ani (cu 60,1% din total născuți-vii). 

În același timp, s-a diminuat nesemnificativ ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Nivelul natalității extraconjugale, în anul 2019, constituia 19,3%, sau aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. În mediul rural, în afara căsătoriei s-au născut 22,2% din născuți-vii comparativ cu 14,9% în mediul urban.

Educația copiilor

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar este în creștere

Către sfârșitul anului 2019, în țară au funcționat 1486 instituții de educație timpurie, inclusiv 829 cu statut de creșă-grădiniță, 543 – grădinițe, 89 – complexe educaționale, 23 – centre comunitare și 2 creșe. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a constituit 149,7 mii copii, fiind practic la nivelul anului precedent.

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar, în anul 2019, a constituit 93,2%. În funcție de sex s-a atestat o rată de cuprindere a băieților mai mare decât cea a fetelor -  cu 1,6 puncte procentuale.

Copiii în vârstă de 5 ani predomină în instituțiile de educație timpurie

În distribuția pe vârste a copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie, au predominat copiii cu vârsta de 5 ani – 23,0%, după care au urmat copiii în vârstă de 4 ani – 22,7%, copiii de 6 ani – 21,1% și de 3 ani – 20,8%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani a reprezentat 11,2%, iar a copiilor în vârstă de 7 ani și peste – 1,2%.

La 100 locuri în instituțiile de educație timpurie din țară au revenit în medie 84 copii. La 100 locuri în instituțiile din mediul urban, în medie, au revenit 101 copii, iar în cele din mediul rural – 73 copii. Cele mai înalte valori ale acestui indicator s-au înregistrat în mun. Bălți – 114 copii, mun. Chișinău – 105 copii și Ialoveni – 103 copii, iar cel mai puțin solicitate au fost instituțiile din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 47 copii la 100 locuri.

Numărul elevilor din instituțiile de învăţământ primar și secundar general s-a diminuat

În anul de studii 2019/20, învățământul primar și secundar general s-a desfășurat în 1226 instituții. În cadrul acestora au fost cuprinși 333,1 mii elevi, sau cu 1,0 mii mai puțin comparativ cu anul de studii precedent, ceea ce reprezintă 90,2% din populația în vârstă de 7-18 ani. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51 la sută din elevi au fost băieți, iar 52 la sută au studiat în mediul urban. În medie pe țară, la 10 mii locuitori reveneau 1242 elevi față de 1246 elevi în anul de studii 2018/19.

Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au urmat programe de educație preșcolară a constituit 97,3%.

Sursa: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6662&parent=0

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 12 august 2020
La data de 11 august 2020, Biroul Naţional de Statistică a publicat informaţia privind situaţia tinerilor în Republica Moldova în anul 2019. Conform informației publicate, generaţia tinerilor este în descreştere continuă. În perioada 2015-2019, populaţia cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 28,4 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a majorat nesemnificativ de la 22,5% la 01.01.2016, până la 23,5% la 01.01.2020. Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 68,9 mii persoane (cu 4,3 p.p.), a celor în vârstă de 25-29 ani cu 56,5 mii (sau cu 1,8 p.p.), iar numărul celor cu vârsta de 30-34 ani cu 5,1 mii (cu 5 p.p. mai mult). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 05 august 2020
La data de 4 august 2020, în satul Solonceni, r-nul Rezina, a avut loc lansarea Proiectului „Activitatea prelungește viața” a Asociației Obștești “Nufărul” din or. Rezina. Evenimentul a fost organizat în contextul derulării Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020. Partenerii proiectului sunt Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Primăria Solonceni, Consiliul raional Rezina și Biblioteca Publică Solonceni. Citeşte mai mult...
Data publicării: Sâmbătă, 01 august 2020
Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) și organizația internațională neguvernamentală Pure Earth dedicată soluționării problemelor de poluare au lansat în luna iulie 2020 un raport cu titlul: „Adevărul toxic: expunerea copiilor la poluare cu plumb subminează potențialul unei generații întregi”. Conform raportului considerat a fi primul de acest gen și bazat pe rezultatele studiilor realizate în cinci țări Bangladesh, Georgia, Ghana, Indonezia și Mexic, o treime dintre copii din întreaga lume – adică aproape 800 de milioane de copii înregistrează o concentrație a plumbului în sânge de 5 micrograme pe decilitru. Se subliniază că jumătate dintre acești copii trăiesc în Asia de Sud. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 24 iulie 2020
Astăzi, la data de 24 iulie 2020, a avut loc Conferinţa online de lansare al proiectului “Solidaritatea între generaţi, activ indiferent de vârstă” a Asociației Obștești ,,Casa Părintească” din s. Palanca, r-nul Călărași, în cadrul Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020, inițiat de către Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Evenimentul a întrunit mai mulți reprezentanți ai autorităților publice locale din raionul Călărași, dar și unii participanții la proiect, care, împreună, urmează să implementeze cu succes acțiunile propuse. Citeşte mai mult...
Data publicării: Sâmbătă, 18 iulie 2020
Biroul Național de Statistică a prezentat informația statistică despre durata medie a vieții în Republica Moldova în anul 2019, măsurată prin speranța de viață a populației cu reședință obișnuită. Durata medie a vieții în Republica Moldova, în anul 2019, a constituit 70,9 ani, inclusiv 66,8 ani la bărbați şi 75,1 ani – la femei. Aceasta se situează sub media EU-28 (2018 - 81,0 ani, Eurostat). Prin urmare, indicatorul speranța de viaţă la naştere în anul 2019 a crescut cu 0,3 ani comparativ cu anul precedent și cu 1,6 ani în medie pentru ambele sexe în ultimii 6 ani (comparativ cu anul 2014). Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 14 iulie 2020
Biroul Național de Statistică (BNS) va dezvolta un sistem informațional integrat, care va oferi date statistice complexe și în timp util despre populație și migrație, inclusiv migrația internă și internațională. Acest sistem va permite valorificarea registrelor de stat, prin integrarea datelor despre populație, evenimente vitale (precum nașteri și decese, căsătorii și divorțuri), caracteristici demografice, migrație și mobilitatea persoanelor, care se conțin în sursele de date administrative, evaluate drept relevante și suficient de calitative pentru producerea de statistici oficiale în demografie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 iulie 2020
Astăzi, la data de 10 iulie 2020, a avut loc o discuție publică despre tendințele demografice ale Republicii Moldova, intitulată ,,Perspectiva populației Republicii Moldova pentru anul 2020”, eveniment online organizat de către UNFPA Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Biroului Național de Statistică și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare în contextul Zilei Mondiale a Populației, celebrată la 11 iulie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 25 iunie 2020
Șase organizații nonguvernamentale, din 23 participante la concurs, au fost desemnate câștigătoare ale Programului de Granturi mici, ediția 2020, dedicat susținerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova. Durata implementării proiectelor este de patru luni, iar suma totală oferită este de peste 283.000 de lei, bani acordați din bugetul de stat. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 27 mai 2020
Aproape 200 de persoane în etate, din diferite localități ale țării, care locuiesc singure, au fost contactate telefonic, pe parcursul lunii mai, de către 15 tineri voluntari care le-au oferit un suport emoțional în perioada de izolare socială. După ce au fost instruiți de experți calificați în domeniu, psihologi și medici, tinerii au purtat conversații telefonice cu persoanele cu vârsta de peste 65 de ani din raioanele Sângerei, Telenești, Rezina și Șoldănești, iar unii dintre ei chiar le-au vizitat, respectând măsurile de siguranță. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 25 mai 2020
Conform articolului realizat de către Allana Armitage, Director al Oficiului Regional al UNFPA pentru Europa de Est și Asia Centrală, în întreaga Europă, din Spania până în Serbia, azilele pentru persoanele în vârstă au devenit punct de focar al infecțiilor COVID-19. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, rezidenții unităților de îngrijire de lungă durată reprezintă până la jumătate din decesele de coronavirus din Europa. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 195
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167925
Total ieri: 277
Total azi: 70
Online: 1