Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 17 noiembrie 2023
Noutăţi și evenimente
Situația demografică în anul 2022
Data publicării: Luni, 19 iunie 2023

Biroul Național de Statistică prezintă informația statistică privind situația demografică în Republica Moldova în anul 2022. Datele sunt prezentate din perspectiva evenimentelor demografice vizând populația cu reședință obișnuită², care cuprinde acele persoane ce au locuit preponderent în ultimele 12 luni pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.).

Numărul populației cu reședință obișnuită la 01.01.2022, conform datelor precizate, a constituit 2565,0 mii persoane, iar la 01.01.2023, conform datelor provizorii, 2512,8 mii persoane.

Natalitatea

În anul 2022, s-au născut 27,0 mii copii, cu 2,4 mii (sau cu 8,1%) mai puțini comparativ cu anul precedent. Mai mult de jumătate din numărul copiilor născuți-vii au fost băieți – 13,9 mii și 13,1 mii – fete, raportul de masculinitate fiind de 107 băieți la 100 fete (Tabelul 1).

Tabelul 1. Principalii indicatori ai natalității în anii 2021-2022

 

2021

2022

2022 în % față de 2021

Născuți-vii*, persoane

29 320

26 952

91,9

Băieți

15 113

13 910

92,0

Fete

14 207

13 042

91,8

Rata de natalitate (născuți-vii la 1 000 locuitori), ‰

11,3

10,6

x

Vârsta medie a mamei la prima naștere, ani

25,1

25,3

100,8

Vârsta medie a mamei la toate nașterile, ani

28,9

29,2

101

Rata totală de fertilitate (număr mediu de copii născuți de o femeie pe parcursul vieții sale fertile, în condițiile fertilității anului respectiv)

1,75

1,69

96,6

 

Descarcă datele în format .xlsx

Rata natalității, în anul 2022, a scăzut până la 10,6 născuți-vii la 1000 locuitori, față de 11,3 născuți-vii la 1000 locuitori în 2021.

Vârsta medie a mamei la prima naștere, în 2022, a fost de 25,3 ani, fiind în ușoară creștere comparativ cu anul precedent (25,1 ani).

Rata totală de fertilitate, în 2022, s-a micșorat comparativ cu anul precedent și constituie 1,69 copii născuți-vii per femeie. Deși, rata totală de fertilitate în Republica Moldova este relativ înaltă, totuși, aceasta nu atinge nivelul de înlocuire a generațiilor de 2,1 copii născuți-vii per o femeie de vârstă reproductivă.

Mortalitatea

Fenomenul mortalității constituie o componentă negativă a mișcării naturale a populației, influențând numărul populației și structura acesteia pe vârste și sexe (Tabelul 2).

Tabelul 2. Principalii indicatori ai mortalității, pe sexe în anii 2021-2022

 

 

2021

2022

2022 în % față de 2021

 
 

Decedați, persoane

45 464

36 157

79,5

 

Bărbați

23 438

19 286

82,3

 

Femei

22 026

16 871

76,6

 

Rata de mortalitate (decedați la 1000 locuitori), ‰

17,5

14,2

x

 

Decedați în  vârsta sub 1 an, persoane

248

243

98,0

 

Mortalitatea infantilă (copii decedați în vârsta sub 1 an la 1000 născuți-vii), ‰

8,5

9,0

x

 

Băieți

8,9

9,6

x

 

Fete

8,0

8,4

x

 

 

Descarcă datele în format .xlsx

Numărul decedaților, în anul 2022, a fost de 36,2 mii persoane, fiind în descreștere cu 9,3 mii (sau cu 20,5%) față de anul 2021. Rata mortalității generale a scăzut semnificativ, constituind 14,2‰, comparativ cu 17,5‰ în anul 2021. Valoarea „supramortalității masculine” în anul 2022 a fost de 114 decese masculine la 100 decese feminine.

Bolile aparatului circulator și tumorile au continuat  să dețină ponderile cele mai înalte în cauzele de deces, atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților. În anul 2022, ponderea deceselor determinate de aceste două cauze a fost de 74,0% din totalul deceselor (69,3% în cazul bărbaților și 79,1% în cazul femeilor) (Figura 1).

Descarcă datele în format .xlsx

Mortalitatea feminină, repartizată pe cauze de deces, diferă de cea masculină după structură, cea mai mare pondere în cadrul acesteia revenind bolilor aparatului circulator. Astfel, numărul bărbaților decedați în urma accidentelor, intoxicațiilor și traumelor este de 3,5 ori mai mare comparativ cu cel observat în cazul femeilor decedate din aceeași cauză, decesele cauzate de bolile aparatului respirator - de 2,2 ori, a tumorilor - de 1,4 ori, iar cele cauzate de bolile aparatului digestiv - de 1,3 ori.

Numărul copiilor decedați cu vârsta sub un an, în 2022, a fost de 243, fiind în scădere cu 5 copii comparativ cu anul 2021. Pe de altă parte, rata mortalității infantile a înregistrat o ușoară creștere de la 8,5 decedați la 1000 născuți-vii, în 2021, la 9,0 - în 2022. Totodată, se observă o ”supramortalitate masculină” și în cazul deceselor de până la un an – 9,6 decese la 1000 născuți-vii în cazul băieților, față de 8,4 decese la 1000 născuți-vii în cazul fetelor. Comparativ cu anul 2021, rata mortalității infantile a crescut, în anul 2022, la băieți cu 7,7 decese, comparativ cu 3,3 decese la 10 mii născuți-vii la fete.

Cele mai scăzute rate ale mortalității infantile au fost înregistrate în: raioanele Nisporeni (2,0‰), Șoldănești (2,9‰), UTA Găgăuzia (4,2‰), raioanele Basarabeasca (5,5‰) și Edineț (5,6‰). Cele mai mari rate ale mortalităţii infantile (între 17‰ şi 24 ‰) s-au înregistrat în raioanele: Ialoveni, Rezina, Cantemir, Dubăsari, Telenești și Glodeni.

Sporul natural a păstrat valori negative, înregistrând în anul 2022 (-9,2) mii persoane, față de (-16,1) mii persoane în 2021. Sub aspect de gen, sporul a marcat: pentru bărbați (-5,4) mii persoane în 2022 față de (-8,3) mii în 2021, iar pentru femei (-3,8) mii persoane în 2022 în comparație cu (-7,8) mii în 2021.

Nupțialitatea și divorțialitatea

În anul 2022, s-au înregistrat 18,2 mii căsătorii, acestea fiind în descreștere cu 10,4% comparativ cu anul 2021. De asemenea, s-a înregistrat și o descreștere a ratei nupțialității de la 7,8 căsătorii la 1000 de locuitori în 2021 la 7,2 căsătorii în anul 2022.

Cea mai mare pondere din total căsătorii, care au fost încheiate în anul 2022, și anume 33,3%, revin bărbaților din grupa de vârstă 25-29 ani, aceeași pondere fiind înregistrată la căsătoriile încheiate de femeile din grupa de vârstă 20-24 ani (Figura 2). Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 29 ani pentru bărbați și de 26 ani pentru femei.

Descarcă datele în format .xlsx

În cazul divorțurilor, în anul 2022 s-au înregistrat 9,6 mii, numărul acestora fiind în descreștere cu 3,4% comparativ cu anul 2021, iar rata divorțialității a constituit 3,8 divorțuri la 1000 de locuitori. Vârsta medie a soților la divorț a fost de 41,4 ani pentru bărbați și 38,1 ani pentru femei.

Din total divorțuri, în anul 2022, ponderea celor survenite după o perioadă de căsnicie mai mică de 5 ani constituiau – 23,0%, după 5-9 ani – 24,2%, urmate de căsătoriile desfăcute după o perioadă cuprinsă între 10-14 ani (17,7%), după 15-19 ani (12,2%), și respectiv după 20 ani și peste (22,9%). Durata medie a căsătoriei finalizate prin divorț a fost de 12 ani.

Migrația internațională

Migrația netă⁴ a populației cu reședința obișnuită, în anul 2021,⁵ a urmat tendința descrescătoare din ultimii ani, înregistrând o valoare negativă, de (-45,4) mii persoane.

Din totalul emigranților, ponderea cea mai mare, de circa 44%, o dețin persoanele tinere din grupele de vârstă 20-29 de ani și 30-39 de ani, cu 23% și, respectiv, 21%. În cazul imigranților, cea mai mare pondere, de circa 40% din total, o dețin grupele de vârstă 30-39 ani cu 22% și, respectiv, 40-49 de ani cu 18%. (Figura 3).

Descarcă datele în format .xlsx

Migrația internă

Pe parcursul anului 2022, conform datelor furnizate de Agenția Servicii Publice, și-au schimbat domiciliul în interiorul țării circa 21,5 mii de persoane. În mare parte, migranții interni sunt persoanele în vârsta aptă de muncă (91%), predominant fiind persoanele din grupa de vârstă 20-49 ani (Tabelul 3). Fluxul de sosiri/plecări, abordat din perspectiva de gen, a constituit 56,2% femei și 43,8% bărbați.

 Tabelul 3. Migrația internă determinată de schimbarea domiciliului, în anul 2022

Datele tabelului în format .xls

În anul 2022, datorită migrației interne, numărul populației din localitățile urbane a crescut cu 5,3 mii persoane în detrimentul localităților rurale. Numărul cel mai mare de migranți a fost orientat spre orașele mari. Astfel, 53,4% din total sosiri au revenit mun. Chișinău, fiind urmat de mun. Bălți cu 3,7%.

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 22 noiembrie 2023
40 de persoane in vârstă participă la un proiect pilot inedit denumit generic - Universitatea pentru vârsta a treia. La cursul de dezvoltare a abilităților digitale, ei au invatat cum să interacţioneze pe reţelele de socializare, să-şi creeze o adresă de e-mail sau chiar să acceseze formularul online pentru compensaţiile din perioada rece a anului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 16 noiembrie 2023
Moldova a depus eforturi considerabile pentru a răspunde necesităților populației sale, în contextul îmbătrânirii acesteia. Concluzia a fost enunțată de experta Organizației Națiunilor Unite (ONU) în domeniul respectării drepturilor persoanelor în etate, Claudia Mahler, care a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova, în perioada 7-16 noiembrie curent. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 07 noiembrie 2023
Începând cu 2 octombrie curent, 40 persoane cu vârsta peste 60 de ani au început studiile la Universitatea pentru vârsta a treia, o inițiativă pilot dezvoltată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova și Fundația Moldcell. Chiril Răcilă s-a născut în anul 1950. De profesie este inginer, iar după 51 de ani de la absolvirea Universității Tehnice a devenit, din nou, student alături de alți 39 de bărbați și femei în vârstă din Republica Moldova și Ucraina admiși la Universitatea pentru Vârsta a 3-a (UV3). Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 24 octombrie 2023
Pentru a asigura participarea ambilor părinți la îngrijirea copilului, tații copiilor nou-născuți au dreptul la concediu paternal cu o durată de 14 zile calendaristice, acordat conform articolului 1241 din Codul Muncii al Republici Moldova. Concediul poate fi solicitat integral, în decurs de maximum 12 luni de la nașterea copilului, în baza unei cereri scrise, adresate angajatorului. La cerere se anexează copia certificatului de naștere al copilului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 octombrie 2023
În perioada 19-20 octombrie curent, la Geneva, are loc conferința cu genericul „Populație și dezvoltare: asigurarea drepturilor și a alegerilor”, organizată de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Evenimentul are drept scop să evalueze progresul în direcția atingerii obiectivelor adoptate la Conferința Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo din 1994. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 12 octombrie 2023
Peste 45 de persoane s-au înregistrat deja la Programul de suport pentru formalizarea activității de îngrijitor/îngrijitoare de copii cu vârsta de până la 3 ani. Puteți să vă înscrieți în continuare, până pe data de 13 octombrie curent. Scopul programului este de a acorda sprijin și resurse esențiale pentru profesioniștii în domeniul îngrijirii copiilor, contribuind astfel la creșterea calității serviciilor oferite. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 11 octombrie 2023
Peste 20 de seniori din satul Cajba, raionul Glodeni, au format un grup numit „Vârsta de argint”, pentru a promova îmbătrânirea activă. De câteva ori pe săptămână, își dau întâlnire la casa de cultură, unde cântă și dansează, sau merg la bătrânii neputincioși și îi ajută prin gospodărie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 octombrie 2023
Ministerul Muncii și Protecției Sociale i-a premiat pe cei 14 laureați ai Concursului Premiul Național „Pentru o viață activă la orice vârstă”, ediția 2023. Câștigătorii au primit diplome și premii bănești, în cadrul unui eveniment solemn desfășurat astăzi, în incinta ministerului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 octombrie 2023
În contextul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, în Republica Moldova a fost lansată în premieră „Universitatea pentru Vârsta a Treia”, o inițiativă pilot dezvoltată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova și Fundația Moldcell. Scopul proiectului este de a promova conceptul de învățare pe tot parcursul vieții și de a încuraja persoanele în etate să îmbătrânească activ și sănătos. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 29 septembrie 2023
Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor vârstnice, care este marcată anual la 1 octombrie, Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia vârstnicilor, conform datelor disponibile pentru anul 2022. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 365
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167912
Total ieri: 161
Total azi: 57
Online: 3