Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 17 noiembrie 2023
Noutăţi și evenimente
Numărul născuților-vii după grupa de vârstă a mamei şi rangul născutului, pe medii, în anul 2022
Data publicării: Miercuri, 10 mai 2023

Biroul Național de Statistică informează că, în anul 2022, numărul născuților-vii3 a fost de 27,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4 mii copii (sau cu 8,1%) față de anul 2021. Din numărul copiilor născuți-vii, 51,6% au fost băieți, raportul de masculinitate fiind de 107 băieți la 100 fete (Tabelul 1 din Anexă).

Conform statutului juridic, în anul 2022, ponderea copiilor născuți în cadrul căsătoriei a fost de 81,6% (sau 22,0 mii copii), iar fiecare al 5-lea copil s-a născut în afara căsătoriei (4,9 mii persoane sau 18,3%).

Pe medii de reședință, numărul născuților-vii în anul de referință în mediul urban a fost mai mic cu 4,6 mii copii (sau cu 29,4%) față de cel rural. Astfel, în localitățile urbane s-au născut 11,2 mii copii (sau 41,4% din total născuți-vii) în comparație cu mediul rural – 15,8 mii născuți-vii (constituind 58,6% din total născuți-vii). Totodată, ponderea născuților-vii de rangul I din total născuți-vii în mediul rural a constituit 30,3% cu 0,7 p.p mai mare decât cea din mediul urban – 29,6% (Figura 1). De asemenea, în orașe se observă o proporție mai mică a familiilor cu patru și mai mulți copii, majoritatea copiilor născuți în aceste familii revenind mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2,5 mii născuți-vii de rangul IV și peste, 75,7% s-au născut în mediul rural (Tabelul 2 din Anexă).

Repartizarea născuților-vii în funcție de vârsta mamei accentuează concentrarea acestora în intervalul de vârstă 25 ani până la vârsta de 34 ani (cu 55,7% din total născuți-vii). Cel mai mare număr al născuților-vii în mediul urban se înregistrează la mamele cu vârste cuprinse între 25-34 ani (6,9 mii copii născuți-vii sau 61,9% din totalul de născuți-vii în mediu urban), iar în cel rural - între 20-29 ani (8,6 mii copii sau 54,2% din totalul de născuți-vii la sate) (Figura 2).

Ponderea născuților-vii de la mamele cu vârstă sub 20 de ani s-a micșorat față de anul precedent cu 0,4 p.p., constituind 5,6% din numărul total al acestora. Rata nașterilor timpurii la vârsta de 15-19 ani, în anul 2022, a constituit 22,9 născuți-vii la 1 000 femei de vârsta respectivă(indicator ODD 3.7.2 ) fiind în scădere cu circa 3,7 p.p. comparativ cu 2021 (26,6 născuți-vii la 1 000 femei).

În anul 2022, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de 25,3 ani (în anul 2021 – 25,1 ani). În funcție de mediul de reședință, mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără (23,9 ani), decât mamele din mediul urban (27,3 ani) (Tabelul 3 din Anexă).

În profil teritorial, vârsta medie a mamei la prima naștere a înregistrat diferențe semnificative. Astfel, mamele care au născut la o vârstă mai tânără sunt cele din regiunea de Centru și Nord (24,2 ani), iar la nivel de raioane în Telenești, Canemir, Drochia și Șoldănești vârsta medie la prima naștere a înregistrat cea mai mică valoarea de la 22,9 - 23,2 ani. Mamele care au născut la o vârstă mai mare sunt cele din municipiul Chișinău (28,3 ani). În mun. Bălți, UTA Găgăuzia și raioane Basarabeasca și Nisporeni, vârsta medie a mamei la prima naștere a fost de asemenea mai mare față de valoarea medie a indicatorului pe țară. (Figura 3).

Sursa:Biroul Național de Statistică

Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 15 iunie 2023
Zece organizații neguvernamentale care și-au propus să rezolve o problemă socială prin crearea locurilor de muncă, dar și prin oportunități de integrare socială pentru persoanele defavorizate au primit granturi finanțate de Uniunea Europeană și cofinanțate de Suedia. Banii vor fi investiți în crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale din Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 13 iunie 2023
În perioada 6-9 iunie curent, o delegație a Republicii Moldova, condusă de secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt, a întreprins o vizită de studiu în Republica Cehă, pentru un schimb de experiență și bune practici privind politicile de îmbătrânire activă și sănătoasă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova și Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Cehă urmează să coopereze mai strâns pe domeniile de interes comun. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 iunie 2023
Biroul Național de Statistică (BNS) prezintă datele (estimările) provizorii privind numărul populației cu reședință obișnuită3 în Republica Moldova la 1 ianuarie 2023, acesta reprezentând numărul persoanelor care au locuit preponderent în ultimele 12 luni ale anului de referință pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 07 iunie 2023
Asigurarea unui mediu propice pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă relevă necesitatea unei abordări transversale și intersectoriale. În acest context, prioritățile de politici vizează domenii, precum sănătatea, educația, piața muncii, cultură, participare, protecție socială și altele, fiind necesară o sinergie a intervențiilor în aceste domenii. Abordarea comprehensivă și intersectorială a problemelor îmbătrânirii este relevantă inclusiv în contextul alinierii Republicii Moldova la Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Adaptarea la îmbătrânirea populației contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), precum: Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 iunie 2023
La 1 ianuarie 2023 numărul copiilor de 0-17 ani în Republica Moldova a constituit 539,4 mii2 sau 21,5% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.Numărul copiilor născuți-vii în anul 2022 a constituit 27,0 mii3, fiind în descreștere cu 8,1% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2022 a constituit 10,6 născuți-vii la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 29 mai 2023
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desemnat 6 organizații nonguvernamentale câștigătoare ale Programului de Granturi mici, ediția 2023, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova. La concurs au participat 26 organizații nonguvernamentale care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii în domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Organizațiile au prezentat la concurs proiecte care au avut drept scop elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategiilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii, promovarea participativă a vârstnicilor prin implementarea programelor de instruire, activități social – culturale în mediul rural, implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergenerațional. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 24 mai 2023
Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2022², conform datelor provizorii, a fost de 36,2 mii cazuri, fiind în descreștere semnificativă cu 9,3 mii cazuri (sau cu 20,5%) față de anul 2021 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 mai 2023
La data de 15 mai 2023, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) a desfășurat Masa rotundă”Concediul de paternitate: așteptări, experiențe și rezultate în primii ani de la implementare”, organizată cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Familiei. Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 43 de participanți, colegi din cadrul mediului academic și universitar (ASEM, USM, USMF), precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Casei Național de Asigurări Sociale (CNAS) și ai Biroului Național de Statistică. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 12 mai 2023
Zeci de tineri și vârstnici au promovat îmbătrânirea activă și sănătoasă, în cadrul evenimentului organizat astăzi de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Parlamentul Republicii Moldova, cu suportul organizaţiei HelpAge și al Fundației Moldcell, în contextul celebrării pe 15 mai a Zilei Internaţionale a Familiei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 11 mai 2023
O conferință științifico-practică privind perspectivele de reziliență a familiei în contextul multiplelor crize a fost organizată de Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și partenerii UNESCO, UN Women, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru, Speranta ’87 Moldova, cu ocazia celebrării Zilei internaționale a Familiei. Asigurarea stării de bine a membrilor familiei și fortificarea instituției familiei, în special în contextul crizelor, au fost abordate multidimensional, inclusiv din perspectivă socială și educațională. O sesiune specială a fost dedicată măsurilor statului de suport pentru familiile cu copii. Citeşte mai mult...

Rezultatele 21 - 30 din 365
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167911
Total ieri: 161
Total azi: 56
Online: 2