Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Vineri, 17 noiembrie 2023
Noutăţi și evenimente
Raportul privind Starea Populației Lumii - SWOP 2023
Data publicării: Marţi, 25 aprilie 2023

Noile date arată un nivel înalt de îngrijorare cu privire la schimbările demografice, iar guvernele adoptă tot mai multe politici menite să contribuie fie la creşterea, reducerea sau menţinerea ratelor de fertilitate. Însă eforturile depuse pentru a influența ratele de fertilitate sunt adesea ineficiente și pot submina drepturile femeilor, se arată în Raportul privind Starea Populației Lumii (SWOP 2023), publicat astăzi de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA). Raportul examinează tendințele fertilității în lume și factorii care influențează deciziile oamenilor de a avea sau nu copii.

Ediția SWOP din acest an se concentrează pe anxietățile legate de numărul populației, intitulandu-se „8 miliarde de vieți, posibilități infinite: argumentul în favoarea drepturilor și alegerilor” și sugerează o regândire radicală a modului în care sunt abordate datele privind populația; politicienilor și instituţiilor media li se recomandă să renunțe la afirmaţiile exagerate despre creșterea sau scăderea numărului populației. ”În loc să adreseze întrebări cu privire la rata de reproducere, liderii ar trebui să se întrebe dacă persoanele, în special femeile, sunt capabile să facă liber propriile alegeri în materie de reproducere  – o întrebare al cărei răspuns, prea des, este nu”, se arată în raport.

Trecutul a demonstrat că politicile de fertilitate menite să crească sau să reducă rata natalității sunt foarte des ineficiente și pot submina drepturile femeilor. În multe țări s-au implementat programe de încurajare a familiilor numeroase prin oferirea de stimulente financiare și recompense femeilor și partenerilor lor, însă, chiar și așa, aceste țări continuă să  înregistreze rate de natalitate mai mici de 2 copii la o femeie.

Planificarea familială nu trebuie să fie folosită ca un instrument de atingere a obiectivelor de fertilitate, ci ca un instrument de abilitare a persoanelor. Femeile ar trebui să fie în măsură să decidă dacă își doresc copii, momentul când vor să aibă copii și numărul de copii pe care îi doresc, fără a fi constrânse în alegerea lor.

În acest context, potrivit raportului SWOP, Republica Moldova oferă un exemplu elocvent la capitolul politici legislative axate pe drepturile oamenilor în ceea ce privește atingerea fertilității dorite. Înregistrând una dintre cele mai rapide scăderi ale populaței la nivel global, în special din cauza migrației — de la 4,5 milioane la începutul anilor 1990 până la 2,6 milioane în 2022, cu sprijinul experților și partenerilor (inclusiv UNFPA), Moldova a adoptat o abordare axată pe consolidarea rezilienței demografice. Astfel, noile politici demografice bazate pe dovezi vin să susțină femeile să combine cu succes serviciul, viața de familie și creșterea copiilor. Asta pentru ca, treptat, să fie reduse inegalitățile de gen, să existe condiții îmbunătățite în țară, iar mai puțini oameni să fie nevoiți să migreze.

Spre exemplu, au fost introduse opțiuni noi pentru părinți pentru a-i susține să aibă numărul dorit de copii: posibilitatea de a alege să primească indemnizația lunară de creștere și îngrijire a copilului timp de un singur an, timp de 2 sau 3 ani; a fost extinsă perioada în care poate fi solicitat concediul paternal de 14 zile, a fost introdusă posibilitatea nouă pentru mamă și tată de a împărți concediul de îngrijire până la vârsta de 3 ani și de a sta pe rând cu copilul, dar și posibilitatea de a solicita  program flexibil de muncă în coordonare cu angajatorul ș.a.

Potrivit studiului Generații și Gen, femeile și bărbații din Republica Moldova își doresc până la 3 copii, dar în realitate au mai puțin de 2. Un pas important care poate fi realizat în acest sens este de a schimba accentul de pe fertilitate pe fertilitatea dorită. Înțelegerea barierelor cu care se confruntă oamenii în realizarea intențiilor lor de fertilitate și reducerea decalajului dintre fertilitatea dorită și cea reală este locul în care guvernele pot face diferența prin inițierea unor politici care să permită persoanelor să aibă numărul dorit de copii, în condiții de bunăstare. UNFPA va continua să susțină autoritățile din Republica Moldova în construirea unei societăți prospere și incluzive, indiferent de numărul populației, prin consolidarea rezilienței demografice a țării, nu prin control demografic”, a declarat Nigina Abaszada, Reprezentantă Rezidentă, UNFPA Moldova.  

Fapte și cifre cheie din Raportul privind Starea Populației Lumii 2023:

  1. ⅔ din populația mondială trăiește într-un mediu în care fertilitatea este sub pragul de înlocuire;
  2. Rata mondială a fertilităţii va scădea sub 2,1 în jurul anului 2050;
  3. În următorii peste 25 de ani, ⅔ din toată creșterea populației va fi determinată de creșterea anterioară, adică nu va fi afectată de schimbările de fertilitate;
  4. Datele demografice globale se schimbă rapid: 2/3 din populația lumii trăiește în medii cu o fertilitate scăzută, în timp ce opt țări vor reprezenta jumătate din creșterea populației mondiale preconizată până în anul 2050 (Republica Democratică Congo, Egipt, Etiopia, India, Nigeria, Pakistan, Filipine și Republica Unită Tanzania), ceea ce va schimba dramatic clasamentul mondial al celor mai populate țări;
  5. Potrivit unui studiu recent al ONU, o paritate de gen mai mare pe piața forței de muncă ar contribui mai mult la susținerea economiilor în curs de îmbătrânire și a societăților cu fertilitate scăzută decât stabilirea obiectivelor pentru femei de a avea mai mulți copii.

În raport se recomandă insistent guvernelor să implementeze politici care să aibă în prim plan egalitatea de gen și drepturile omului, cum ar fi programele de concediu parental, reducerile de taxe pentru persoanele care au copii, politicile care promovează egalitatea de gen la locul de muncă și accesul universal la sănătate și drepturi sexuale și reproductive. Acestea oferă o formulă demonstrată care va aduce dividende economice și va determina societăți reziliente, capabile să se dezvolte indiferent de modul în care se produc schimbările demografice.

În luna noiembrie 2022, populația globului a atins cifra de 8 miliarde de oameni.

Raportul UNFPA cu privire la Starea Populației lumii, 8 miliarde de vieți, posibilități infinite: argumentul în favoarea drepturilor și alegerilor, îl puteți accesa aici:  https://moldova.unfpa.org/en/node/143794

Sursa:https://moldova.unfpa.org/en/news/un-raport-global-unfpa-ofer%C4%83-exemplul-moldovei-la-capitolul-politici-demografice-care-sus%C8%9Bin?fbclid=IwAR2b8rHWaJS5qoXiAbmwk0XtP7c8ZSOVPE8OwD3x-Zuo4pdvUBz4_Xm7jPA 

Alte înregistrări
Data publicării: Joi, 15 iunie 2023
Zece organizații neguvernamentale care și-au propus să rezolve o problemă socială prin crearea locurilor de muncă, dar și prin oportunități de integrare socială pentru persoanele defavorizate au primit granturi finanțate de Uniunea Europeană și cofinanțate de Suedia. Banii vor fi investiți în crearea și dezvoltarea întreprinderilor sociale din Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 13 iunie 2023
În perioada 6-9 iunie curent, o delegație a Republicii Moldova, condusă de secretara de stat a Ministerului Muncii și Protecției Sociale Felicia Bechtoldt, a întreprins o vizită de studiu în Republica Cehă, pentru un schimb de experiență și bune practici privind politicile de îmbătrânire activă și sănătoasă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova și Ministerului Muncii și Afacerilor Sociale din Republica Cehă urmează să coopereze mai strâns pe domeniile de interes comun. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 09 iunie 2023
Biroul Național de Statistică (BNS) prezintă datele (estimările) provizorii privind numărul populației cu reședință obișnuită3 în Republica Moldova la 1 ianuarie 2023, acesta reprezentând numărul persoanelor care au locuit preponderent în ultimele 12 luni ale anului de referință pe teritoriul Republicii Moldova indiferent de absențele temporare (în scopul recreării, vacanței, vizitelor la rude şi prieteni, afacerilor, tratamentului medical, pelerinajelor religioase etc.). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 07 iunie 2023
Asigurarea unui mediu propice pentru îmbătrânirea activă și sănătoasă relevă necesitatea unei abordări transversale și intersectoriale. În acest context, prioritățile de politici vizează domenii, precum sănătatea, educația, piața muncii, cultură, participare, protecție socială și altele, fiind necesară o sinergie a intervențiilor în aceste domenii. Abordarea comprehensivă și intersectorială a problemelor îmbătrânirii este relevantă inclusiv în contextul alinierii Republicii Moldova la Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Adaptarea la îmbătrânirea populației contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), precum: Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 01 iunie 2023
La 1 ianuarie 2023 numărul copiilor de 0-17 ani în Republica Moldova a constituit 539,4 mii2 sau 21,5% din numărul total al populației cu reședință obișnuită.Numărul copiilor născuți-vii în anul 2022 a constituit 27,0 mii3, fiind în descreștere cu 8,1% față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2022 a constituit 10,6 născuți-vii la 1000 de locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 29 mai 2023
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a desemnat 6 organizații nonguvernamentale câștigătoare ale Programului de Granturi mici, ediția 2023, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova. La concurs au participat 26 organizații nonguvernamentale care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii în domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional. Organizațiile au prezentat la concurs proiecte care au avut drept scop elaborarea și aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategiilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii, promovarea participativă a vârstnicilor prin implementarea programelor de instruire, activități social – culturale în mediul rural, implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat şi dialog intergenerațional. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 24 mai 2023
Biroul Național de Statistică informează că numărul de decese înregistrate în anul 2022², conform datelor provizorii, a fost de 36,2 mii cazuri, fiind în descreștere semnificativă cu 9,3 mii cazuri (sau cu 20,5%) față de anul 2021 Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 16 mai 2023
La data de 15 mai 2023, Centrul Cercetări Demografice al Institutului Național de Cercetări Economice (INCE) a desfășurat Masa rotundă”Concediul de paternitate: așteptări, experiențe și rezultate în primii ani de la implementare”, organizată cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Familiei. Desfășurat în format hibrid, evenimentul a reunit 43 de participanți, colegi din cadrul mediului academic și universitar (ASEM, USM, USMF), precum și reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Casei Național de Asigurări Sociale (CNAS) și ai Biroului Național de Statistică. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 12 mai 2023
Zeci de tineri și vârstnici au promovat îmbătrânirea activă și sănătoasă, în cadrul evenimentului organizat astăzi de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în parteneriat Ministerul Muncii și Protecției Sociale şi Parlamentul Republicii Moldova, cu suportul organizaţiei HelpAge și al Fundației Moldcell, în contextul celebrării pe 15 mai a Zilei Internaţionale a Familiei. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 11 mai 2023
O conferință științifico-practică privind perspectivele de reziliență a familiei în contextul multiplelor crize a fost organizată de Universitatea de Stat din Moldova, în colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării și partenerii UNESCO, UN Women, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru, Speranta ’87 Moldova, cu ocazia celebrării Zilei internaționale a Familiei. Asigurarea stării de bine a membrilor familiei și fortificarea instituției familiei, în special în contextul crizelor, au fost abordate multidimensional, inclusiv din perspectivă socială și educațională. O sesiune specială a fost dedicată măsurilor statului de suport pentru familiile cu copii. Citeşte mai mult...

Rezultatele 21 - 30 din 365
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167902
Total ieri: 161
Total azi: 47
Online: 3