Congresul Autorităților Locale din Moldova
Congresul Autorităților Locale din Moldova


Click aici pentru codul-sursă
a baner-ului CNPD

Ultima actualizare a site-ului:
Marţi, 08 septembrie 2020
Noutăţi și evenimente
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2019
Data publicării: Marţi, 02 iunie 2020

Biroul Naţional de Statistică a prezentat informaţia privind situaţia copiilor în anul 2019.

Numărul copiilor este în descreștere continuă

La 1 ianuarie 2020, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 583,2 mii1, sau aproape fiecare a cincea persoană era în vârstă de până la 18 ani. Ponderea copiilor de 0-17 ani în numărul total al populației cu reședință obișnuită, la începutul anului 2020, a constituit 22,2%. Un loc important în completarea acestui grup de vârstă îl dețin copiii născuți-vii, care în anul 2019 au constituit 32,0 mii, fiind în descreștere cu 7,8%, față de anul precedent. Rata natalității înregistrată în anul 2019 a constituit 12,2 născuți-vii la 1000 locuitori, fiind cea mai joasă din ultimii 5 ani. În perioada 2015-2019 cea mai înaltă rată a natalității, s-a înregistrat în anul 2015, constituind 14,5 născuți-vii la 1000 locuitori.

În numărul născuților vii predomină băieții

Din numărul copiilor născuți-vii, 51,3% au fost băieţi, raportul de masculinitate fiind de 105 băieţi la 100 fete. Cei mai mulţi copii (88,5%) s-au născut după o durată a sarcinii de peste 35 săptămâni.

Femeile din mediul rural nasc la o vârstă mai tânără comparativ cu cele din mediul urban

Comportamentul reproductiv în rândul femeilor de vârstă fertilă a suferit transformări în ultimii ani, evidențiate atât în diferenţele de vârste la prima naștere, cât şi în diferențele pe medii de reşedinţă ale acestora. Astfel, vârsta medie a mamei la prima naștere, în anul 2019, a fost de 25,2 ani. Femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără - 24,1 ani, comparativ cu cele din mediul urban - 27,0 ani. Distribuţia născuţilor-vii în funcție de vârsta mamei evocă concentrarea acestora în intervalul de vârstă de până la vârsta de 30 ani (cu 60,1% din total născuți-vii). 

În același timp, s-a diminuat nesemnificativ ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Nivelul natalității extraconjugale, în anul 2019, constituia 19,3%, sau aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. În mediul rural, în afara căsătoriei s-au născut 22,2% din născuți-vii comparativ cu 14,9% în mediul urban.

Educația copiilor

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar este în creștere

Către sfârșitul anului 2019, în țară au funcționat 1486 instituții de educație timpurie, inclusiv 829 cu statut de creșă-grădiniță, 543 – grădinițe, 89 – complexe educaționale, 23 – centre comunitare și 2 creșe. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie a constituit 149,7 mii copii, fiind practic la nivelul anului precedent.

Rata de cuprindere a copiilor în învățământul preșcolar, în anul 2019, a constituit 93,2%. În funcție de sex s-a atestat o rată de cuprindere a băieților mai mare decât cea a fetelor -  cu 1,6 puncte procentuale.

Copiii în vârstă de 5 ani predomină în instituțiile de educație timpurie

În distribuția pe vârste a copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie, au predominat copiii cu vârsta de 5 ani – 23,0%, după care au urmat copiii în vârstă de 4 ani – 22,7%, copiii de 6 ani – 21,1% și de 3 ani – 20,8%. Ponderea copiilor cu vârsta de până la 3 ani a reprezentat 11,2%, iar a copiilor în vârstă de 7 ani și peste – 1,2%.

La 100 locuri în instituțiile de educație timpurie din țară au revenit în medie 84 copii. La 100 locuri în instituțiile din mediul urban, în medie, au revenit 101 copii, iar în cele din mediul rural – 73 copii. Cele mai înalte valori ale acestui indicator s-au înregistrat în mun. Bălți – 114 copii, mun. Chișinău – 105 copii și Ialoveni – 103 copii, iar cel mai puțin solicitate au fost instituțiile din raionul Leova, unde valoarea acestui indicator a fost de 47 copii la 100 locuri.

Numărul elevilor din instituțiile de învăţământ primar și secundar general s-a diminuat

În anul de studii 2019/20, învățământul primar și secundar general s-a desfășurat în 1226 instituții. În cadrul acestora au fost cuprinși 333,1 mii elevi, sau cu 1,0 mii mai puțin comparativ cu anul de studii precedent, ceea ce reprezintă 90,2% din populația în vârstă de 7-18 ani. Din punctul de vedere al distribuției pe sexe și pe medii de reședință, 51 la sută din elevi au fost băieți, iar 52 la sută au studiat în mediul urban. În medie pe țară, la 10 mii locuitori reveneau 1242 elevi față de 1246 elevi în anul de studii 2018/19.

Ponderea copiilor înscriși în clasa I care au urmat programe de educație preșcolară a constituit 97,3%.

Sursa: https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6662&parent=0

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 23 septembrie 2020
Știați că doar 3% dintre vârstnicii din Republica Moldova utilizează tehnologiile informaționale, pe când în țările UE, procentajul acestora depășește 41%? Pentru a îmbunătăți abilitățile digitale ale persoanelor în etate din țara noastră, UNFPA Moldova a donat telefoane mobile conectate la internet către HelpAge International Moldova, care le va oferi persoanelor în etate din 10 localități. Un grup de voluntari tineri va instrui vârstnicii să utilizeze telefoanele, să facă plăți electronice și să comunice online. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 22 septembrie 2020
China se pregătește să numere peste 1,3 miliarde de oameni în timpul pandemiei, noul recensământ derulat de autoritățile chineze la fiecare 10 ani urmând să pornească pe 1 noiembrie. Potrivit agenției de presă Xinhua, vor fi necesari aproximativ 7 milioane de oameni care să adune informații despre populație la nivel național. Pe lângă metoda tradițională de colectare a datelor, cetățenii vor fi încurajați să folosească telefoanele mobile sau alte dispozitive pentru a transmite date despre ei și familiile lor. China efectuează un recensământ la nivel național la fiecare 10 ani. Ultimul a arătat că populația țării a crescut, de la 1,29 miliarde la 1,37 miliarde de oameni. Totodată, a inclus și cetățenii străini, peste 600.000 de oameni din Coreea de Sud, SUA și Japonia participând la recensământ. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 11 septembrie 2020
Proiectul „Activitatea prelungește viața”, finanțat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020 și implementat de AO „Nufărul” în satul Solonceni, r-nul Rezina, este în plină desfășurare. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 09 septembrie 2020
Conform rezultatelor Anchetei forței de muncă (AFM), în trimestrul II al anului 2020, forța de muncă (populația activă) a Republicii Moldova, care include populația ocupată plus șomerii, a constituit 857,7 mii persoane, fiind în descreștere cu 9,0% față de trimestrul II al anului 2019 (943,0 mii). În cadrul forței de muncă, ponderea bărbaților (52,6%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (47,4%), iar ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare ca ponderea din mediul urban (55,4% și, respectiv, 44,6%). Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 08 septembrie 2020
De la mijlocul anilor 1960, populația Uniunii Europene a fost caracterizată printr-o tendință descendentă a natalității. Numărul mediu anual de nașteri a scăzut de 1,5 ori - de la 7,8 milioane de copii în anul 1964 la 5,0 milioane de copii în anul 2002, când cel mai mare număr de nașteri a fost înregistrat pentru întreaga perioadă de observație din anul 1960. Declinul a încetinit începând cu anul 1995, când numărul nașterilor a scăzut la 5,2 milioane și a rămas relativ stabil până în anul 2005. Pe fondul creșterii constante a populației, rata totală a fertilității a scăzut de 1,8 ori - de la 18,5 ppm în anii ’60 ai secolului trecut, la 10,3 ppm în anii 2002-2003. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 02 septembrie 2020
Populația lumii ar putea începe să scadă din anul 2064 pentru prima dată în istorie și va ajunge la aproximativ 8,8 miliarde până la sfârșitul secolului, potrivit unui studiu al Institutului pentru Metrică și Evaluare a Sănătății de la Școala de Medicină a Universității Washington din Seattle, publicat în revista “The Lancet”. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 17 august 2020
De la începutul anului, 1 970 de taţi au beneficiat de indemnizaţie paternală. Pe parcursul anul trecut, numărul acestora a fost de aproape patru mii. Mărimea medie a indemnizaţiei paternale pentru anul 2019 a constituit 4509 lei. Datele sunt oferite de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 14 august 2020
Astăzi, la data de 14 august 2020, în satul Costuleni, mun. Ungheni, a avut loc conferința de lansare a Proiectului „În forță pentru viață lungă activă” a Asociației Obștești “Ecologie pentru Sănătate” din mun. Ungheni. Evenimentul a fost organizat în cadrul Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020, inițiat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Prezenți la conferința de lansare au fost reprezentanți ai autorităților publice locale, Consiliul Local al Tinerilor, pedagogi și pensionari din s. Costuleni și mun. Ungheni, persoaneîn vârstă de 60-62 ani care, împreună, urmează să implementeze cu succes acțiunile propuse. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 12 august 2020
La data de 11 august 2020, Biroul Naţional de Statistică a publicat informaţia privind situaţia tinerilor în Republica Moldova în anul 2019. Conform informației publicate, generaţia tinerilor este în descreştere continuă. În perioada 2015-2019, populaţia cu vârsta de 14-19 ani a scăzut cu 28,4 mii persoane, iar ponderea acestei categorii în numărul total al tinerilor s-a majorat nesemnificativ de la 22,5% la 01.01.2016, până la 23,5% la 01.01.2020. Numărul persoanelor în vârstă de 20-24 ani a scăzut cu 68,9 mii persoane (cu 4,3 p.p.), a celor în vârstă de 25-29 ani cu 56,5 mii (sau cu 1,8 p.p.), iar numărul celor cu vârsta de 30-34 ani cu 5,1 mii (cu 5 p.p. mai mult). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 05 august 2020
La data de 4 august 2020, în satul Solonceni, r-nul Rezina, a avut loc lansarea Proiectului „Activitatea prelungește viața” a Asociației Obștești “Nufărul” din or. Rezina. Evenimentul a fost organizat în contextul derulării Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2020. Partenerii proiectului sunt Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Primăria Solonceni, Consiliul raional Rezina și Biblioteca Publică Solonceni. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 203
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.
Tel.: (+373 22) 268 875  Fax: (+373 22) 268 857
Email: secretariat.cnpd@msmps.gov.md
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.

Site-ul poate fi accesat şi la adresa www.demografie.cnpd.gov.md

Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167870
Total ieri: 380
Total azi: 15
Online: 2