Congresul Autorităților Locale din Moldova

Congresul Autorităților Locale din Moldova

Ultima actualizare a site-ului:
Joi, 19 ianuarie 2023
Publicaţii
Cartea Verde a Populaţiei
Data publicării: Joi, 19 august 2010
Descarcă fişier: cartea verde a populatiei rm.pdf (3MB)

Primul studiu despre evoluţia indicatorilor demografici în Republica Moldova din ultimii 18 ani. Reprezintă un instrument util de lucru pentru specialiştii în demografie şi o sursă valoroasă de informaţie pentru politicieni, economişti, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie.

Studiul respectiv include o analiză amplă a proceselor demografice în perioada anilor 1990-2008, vizînd evoluţia indicatorilor ce ţin de natalitate, mortalitate, migraţie, îmbătrînire. Parte componentă a Cărţii Verzi este prognoza demografică a Republicii Moldova pînă în anul 2050, fiind propuse căile de orientare a eforturilor conjugate întru depăşirea problemelor în dezvoltarea populaţiei.

Prin contribuţia Fondului ONU pentru Populaţie în Republica Moldova şi a Băncii Mondiale, lansarea oficială a studiului „Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova” s-a produs la 13.10.2009, ediţia publicată fiind distribuită ulterior organelor administraţiei publice centrale de specialitate, consiliilor municipale şi raionale, specialiştilor şi instituţiilor cointeresate.

Disponibil în limbile română şi engleză. Anul apariţiei: 2009. Tiraj: 1000 ex.

Puteţi analiza studiile similare efectuate în Uniunea Europeană şi România, accesînd link-urile de mai jos:

Green Paper: Confronting demographic change: a new solidarity between the generations

Cartea Verde a Populaţiei României

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 22 august 2016
În cadrul conferinţei cu genericul „Abordarea îmbătrânirii în Republica Moldova” a fost lansat studiul Băncii Mondiale, întitulat "Golden Aging: Prospects for Healthy, Active and Prosperous Aging in Europe and Central Asia" Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 22 august 2016
Este unul din primele studii cu privire la violenţa și discriminarea asupra persoanelor vârstnice din Moldova Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 06 ianuarie 2016
Numărul 2 din 2015 a Buletinului Populație și Dezvoltare, elaborat de către Centru de Cercetări Demografice în colaborare cu Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare și Fondul ONU pentru Populație, include o serie de articole privind situația populație, fiind un instrument nu doar informare dar și, de sensibilizare şi educare în domeniul demografic Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 04 octombrie 2013
Numărul 2 (14) din anul 2013 al Buletinului ”Populație și Dezvoltare” încorporează o serie de articole care au ca scop informarea publicului larg privind provocările şi strategiile demografice, acordurile bilaterale în domeniul asigurărilor sociale și prioritățile de bază în domeniul relațiilor cu diaspora. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 28 martie 2013
CNPD, cu sprijinul Fondul ONU pentru Populaţie în Republica Moldova (UNFPA), editează buletinul trimestrial de informare şi analiză „Populaţie&Dezvoltare". Ediţiile realizate oferă ample informaţii şi analize complexe privind fenomenele demografice în ţară şi în lume, problemele provocate de anumite tendinţe ale acestora. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 26 decembrie 2012
Cercetarea a fost realizată la solicitarea Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova, cu suportul tehnic oferit de Departamentul ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale (UNDESA), UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, şi Banca Mondială. Scopul Studiului a urmărit identificarea particularităţilor procesului de îmbătrînire în Republica Moldova şi fixarea cadrului de intervenţie, o atenţie sporită fiind acordată integrării persoanelor vîrstnice, inclusiv legăturii dintre îmbătrînire şi dezvoltare economică şi socială. Concluziile Studiului au servit în calitate de suport pentru identificarea soluţiilor de depăşire a consecinţelor provocate de îmbătrînirea rapidă a populaţiei, inclusiv pentru ajustarea politicilor ce țin de aspectele îmbătrînirii în cadrul realizării Programului naţional în domeniul securității demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025 (H.G. nr.768 din 12.11.2011) și Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea populației, în proces de adoptare de către Guvern. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 10 iunie 2011
Studiul ”Impactul îmbătrînirii demografice asupra sistemului de pensionare. Subtilități și căi posibile de redresare” (autor Valeriu Sainsus) vine cu o viziune nouă în contextul modificărilor demografice de ultimă oră a cadrului demografic național, precum și cu o abordare largă a problemelor determinate de aceste modificări. Ansamblul de probleme sînt pe larg reflectate asupra sistemului socio-economic și demogafic din perspectiva dezvoltării durabile. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 august 2010
Ghid pentru jurnalişti, politicieni, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 19 august 2010
„A treia tranziţie” a populaţiilor în curs de îmbătrînire din Europa de Est şi din fosta URSS. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
La 15-16 octombrie 2009 în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a desfăşurat Conferinţa ştiinţifică internaţională “Procesele socio-demografice în societatea contemporană: de la meditaţii la acţiuni”. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 10
» Toate înregistrările
Sus

© 2020 Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare.

Email:
secretariat@social.gov.md 
 
Acest site a fost creat cu susţinerea UNFPA.Site elaborat de MoldData

ipv6 ready


Total vizitatori: 167902
Total ieri: 46
Total azi: 47
Online: 2